Kvinder, højtuddannede og ældre læser mest

27-03-2017 af Sabrine Mønsted

Uddannelse, alder og køn har stor indflydelse på, hvor meget vi læser, viser ny rapport fra kulturministerens Bog- og Litteraturpanel.                           

En læsevaneundersøgelse i Danmark og fem andre europæiske lande viser, at kvinder, de ældre og de bedst uddannede er de mest flittige læsere. Og billedet er det samme på tværs af landegrænserne, fremgår det af kulturministerens Bog- og Litteraturpanel rapport.

På grund af metodiske forskelle er det ikke muligt at sammenligne landene direkte, skriver Slots- og Kulturstyrelsen, men man kan udlede overordnede tendenser omkring læsning for de seks europæiske lande, heriblandt Danmark.

  • Kvinder læser oftere end mænd. I Danmark læser 47 procent af kvinderne skønlitteratur ugentligt eller hyppigere, mens tallet er 29 procent for mændenes vedkommende.
  • De ældre læser mest. 25 procent af den danske befolkning på 70 år eller derover læser skønlitteratur dagligt eller næsten dagligt. Det samme gælder kun for 12 procent af de 15-19-årige.
  • Uddannelse spiller en rolle i forhold til læsning. 49 procent af danskere med en lang eller mellemlang uddannelse læser skønlitteratur ugentligt eller hyppigere. Det samme gør sig gældende for 33 procent af befolkningen, der har folkeskolen som højeste uddannelse.

»For kulturpolitikken er det vigtigt, at vi får et bedre datagrundlag til at sammenligne forholdene i Danmark med for eksempel de nordiske lande,« siger formanden for Bog- og Litteraturpanelet, Stig Hjarvard, om undersøgelsen.

Landene i rapporten er Sverige, Norge, Finland, Tyskland, England og Danmark.

Rapporten leverer derudover også inspiration til arbejdet med at undersøge læsevaner i Danmark fremover, og der gives en række bud på, hvordan de nye digitale læsetjenester muliggør detaljerede målinger af læseadfærd.

Bog- og Litteraturpanelet blev nedsat i 2014. Panelet har udgivet en årsrapport i 2015 og endnu en i september 2016.

Se hele rapporten Læsning i tal

Skriv en kommentar