Kvinfos nye direktør vil redde biblioteket

27-04-2017 af Anette Lerche

Henriette Laursen er nyudnævnt direktør i Kvinfo, og hun mener, at der ikke er nogen rationaliseringsgevinst i at lukke Kvinfos bibliotek og overdrage opgaven til Det Kgl. Bibliotek.

Kvinfo har været under et voldsomt pres i de seneste måneder. Kulturminister Mette Bock har meldt ud, at hun ønsker at lukke videnscentrets bibliotek, mens andre politikere har kaldt Kvinfo for venstreorienteret og truet med at trække støtten til centret fuldstændig. Samtidig har Kvinfo været uden direktør, men nu er Henriette Laursen, tidligere direktør i AIDS-Fondet og generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd, udnævnt, og hun tror fuldt og fast på, at Kvinfo har en fremtid, og at Kvinfos bibliotek bør være en del af dén.

Til Politiken lørdag den 22. april sagde hun i et interview i forbindelse med sin tiltrædelse:

»Jeg skal i dialog med ministrene og forklare kulturministeren, hvorfor jeg ikke tror, der vil være nogen særlig rationaliseringsgevinst ved at lukke biblioteket, når vi stadig skal være et videnscenter.«

Perspektiv har fået Henriette Laursen til at uddybe, hvilke argumenter hun vil bruge for at overbevise kulturministeren om, at Kvinfo fortsat skal have et selvstændigt bibliotek.

- Det er de samme medarbejdere, som betjener brugerne, besvarer faglige forespørgsler på telefon og mails, laver vidensformidling på kvinfo.dk, og som udvikler og arrangerer events. Det betyder, at den viden, medarbejderne oparbejder ved at tage stilling til og katalogisere nye materialer til biblioteket, bidrager til den vidensopbygning, som de under alle omstændigheder skal tilegne sig. Lad os tage Kvinfos specialesamling som eksempel. Ved at personalet i biblioteket modtager og katalogiserer specialer om køn og ligestilling skrevet på tværs af en lang række forskningsinstitutioner fra historie og statskundskab til medicin og ledelsesteori på CBS, holder de sig bredt orienteret i den nyeste forskning. Det formidles videre gennem en række arrangementer med vidensudveksling på tværs af fagdiscipliner. Det vil koste penge at skille ad, fordi det samme arbejde skal laves to steder. 

Hvilke af de opgaver, som biblioteket løser for Kvinfo, er sværest at undvære?

- Kontakten til brugerne. Kvinfos bibliotek er i dag åbent for alle uanset alder og uddannelsesmæssig baggrund. En af bibliotekets helt store brugergrupper er folkeskole- og gymnasieelever, som bruger os i forbindelse med projektarbejde og opgaveskrivning. Det er en brugergruppe, som ikke bliver betjent via Det kgl. Bibliotek, og som videnscenteret via skoletjenesten har som prioriteret målgruppe. Den viden om brugerne, som oparbejdes via kontakten med dem, er med til at danne grundlag for og kvalificere den øvrige vidensformidling i Kvinfo. Den vil gå tabt.

Og så er der jo spørgsmålet om, hvordan man vil dele ressourcerne, hvis biblioteket bliver flyttet ud af Kvinfo. Hvem får midler til, at medarbejderne har tid til at holde sig vidensopdaterede? Hvor hører de omfattende kildesamlinger, som Kvinfo gennem tiden har fået digitaliseret, til henne? Og hvad med vejledningen i brugen af dem. Hvor ligger den opgave og finansieringen af den?

Læsering

Den 20. april var der arrangeret en demonstration mod lukningen af Kvinfo, hvor demonstranterne dannede en læsering foran Kvinfo.

Læge Maja Holt Højgaard deltog, fordi hun mener, at Kvinfo er en vigtig kilde til viden om samfundet.

- Kvinders historie er generelt overset og underdokumenteret. Det er vigtigt med en stærk organisation, der kan rette op på det generelle efterslæb, vi har. Når kvinders historie ikke dokumenteres og prioriteres, fortæller vi femtidens kvinder, at de også er mindre vigtige, siger hun. 

Se mere om arrangementer og gruppen Bevar Kvinfo

 Kommentarer (1)

9. maj 2017 kl. 12:40
Som gymnasiebibliotekar håber jeg at redningsplanen lykkes. Jeg kan 100 % stå inde for alle de nævnte argumenter for at bevare biblioteket, herunder adgangen til digitaliserede kilder og modtagelsen af skoleklasser og opgaveskrivende på alle niveauer. Kvindehistorie har elevernes store interesse og vi kan ikke imødekomme efterspørgslen på materialer uden de vigtige bidrag der er gjort tilgængelige via Kvinfo.
Det er i øvrigt i dag ikke kun kvindehistorien der belyses - men også nye familieformer og ligestilling bredt set.

Skriv en kommentar