Børn synes, læsning er vigtigt – men læser lidt mindre

19-09-2017 af Anette Lerche
Ny rapport giver aktuelt billede af børns læse- og medievaner: Børn vil gerne læse, men der er sket et fald i, hvor ofte børn læser i fritiden, og rigtig mange børn kommer aldrig på folkebiblioteket.

Undersøgelsen »En generation af stærke læsere: Greb til læselyst« er foretaget blandt 8.721 børn fra 3.-7. klasse i foråret 2017 i et samarbejde mellem blandt andet Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Nationalt Videncenter for Læsning.

Perspektiv har samlet et par af hovedkonklusionerne, som også er tilgængelige på Tænketanken Fremtidens Biblioteks hjemmeside www.fremtidensbiblioteker.dk. 
De viser desværre, at antallet af børn, der læser i fritiden, er faldet siden 2010, men samtidig svarer mange børn, at læsning er vigtigt. 

Stine Reinholdt Hansen, der er ph.d. i børnelitteratur har fulgt børns læsevaner tæt og stod også bag en lignende læsevaneundersøgelse i 2010. Hun peger på, at det især er blandt pigerne, der er sket et fald, mens drengene stort set læse lige så meget. Samtidig kan hun se, at sociale medier har fået større indflydelse på børns læsning.

»Det er tydeligt, at der sker et markant fald i børns boglæsning mellem 5. og 6. klasse og så igen mellem 6. og 7. klasse. Her har børnene nået en alder, hvor deres brug af sociale medier og digitale medier stiger markant. Det giver sandsynligvis mindre tid til fritidslæsning.«, siger hun i forbindelse med lanceringen af rapporten.

Hvor ofte læser børn?
Der er sket et fald i, hvor ofte børn læser i fritiden, siden 2010. I 2017 angiver 56 procent, at de læser flere gange om ugen, mod 61 procent i 2010. Det største fald er sket hos børn i 5. klasse.


Hvad læser de?

Det er typisk historier og romaner, børnene læser i fritiden (30 procent), herefter kommer faktabøger (20 procent). 70 procent af børnene læser digitale tekster såsom sms og opslag på sociale medier næsten hver dag, og 50 procent læser tekster på websider såsom Google eller Wikipedia næsten hver dag, hvorimod 79 procent angiver, at de kun sjældent eller aldrig læser e-bøger.  


Hvad inspirerer til læsning?
Det er vennerne (32 procent), film (31 procent) og mødrene (29 procent), der er de tre vigtigste inspirationskilder til fritidslæsning. Skolebibliotekaren er nummer fem i rækken af inspirationskilder (23 procent), mens bibliotekaren uden for skolen ender på sidstepladsen (13 procent).


Hvorfor læser børn?

42 procent af børnene er positive over for læsning, og 15 procent synes, at læsning er cool. Børnene oplever, at deres forældre går op i, at de læser (79 procent), og selv har 93 procent af børnene en oplevelse af, at jo mere de læser, jo bedre læsere bliver de, samt at læsning har en betydning for deres fremtid (89 procent).


Hvor meget bruger børn biblioteket?
Den største gruppe af børn låner bøger på deres skoles bibliotek flere gange om måneden (38 procent), en lidt mindre gruppe (17 procent) låner flere gange om ugen, og kun 11 procent låner aldrig bøger på deres skole. Undersøgelsen giver også et billede af børnenes brug af folkebiblioteket. Her svarer 29 procent, at de aldrig låner på folkebiblioteket. 43 procent låner sjældent, hvilket dækker over en bred kategori, hvor børnene kan låne bøger alt fra en gang om året til en gang om måneden på biblioteket. 21 procent af børnene svarer, at de låner bøger på folkebiblioteket flere gange om måneden. Børnene vurderer, at man kan spørge biblioteksansatte om alting (61 procent), men 47 procent mener, at de næsten aldrig ser dem.


Hvad er børns medievaner?
Både drenge og piger bruger mest tid på film, video og YouTube, hvor 42 procent bruger en til tre timer pr. dag. Pigerne bruger samlet lidt mere tid på sociale medier end drengene, og pigerne bruger også mest tid på at læse historier og tekster i bøger og blade, hvor 49 procent af pigerne bruger op til en time pr. dag. Hvis børn skal hygge sig, ser de tv, streamingtjenester eller YouTube (80 procent). 

Skriv en kommentar