Lovændring betyder biblioteksafgift til e-bøger og netlydbøger

08-12-2017 af Sabrine Mønsted
Første januar 2018 træder en ny lov og bekendtgørelse i kraft, der gør Danmark til det første land i verden, der udbetaler biblioteksafgift til forfattere og illustratorer af e-bøger og netlydbøger.
Folketinget vedtog i maj måned en lovændring af biblioteksafgiften, som betyder, at det i 2018 bliver muligt at få udbetalt biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger. Formålet er at sikre, at de digitale udgivelsesformer bliver inkluderet, og at et bredere udsnit af forfattere bliver tilgodeset gennem biblioteksafgiften, skriver Slots- og Kulturstyrelsen.
Kulturminister Mette Bock er tilfreds med lovændringen.
»For når stadigt flere af os bruger netop de former for litteratur, så giver det god mening, at biblioteksafgiften afspejler den udvikling«, siger hun i en pressemeddelelse. Ministeren mener, opbakningen til lovændringen fra biblioteks interessenter viser en vilje til at tage højde for de nye medier, som har gjort deres indtog på bibliotekerne.
Modellen for udbetaling af biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger vil ske via et pointsystem, som er udformet på baggrund af anbefalinger fra Udvalget om Biblioteksafgift for Bøger og Musik til kulturministeren.
Overordnet set er formålet med lovændringen at:
• Indføre biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger. I 2018 afsættes fire procent af bevillingen til e-bøger og netlydbøger. Beløbet vil blive opjusteret over de kommende år.
• Sænke biblioteksafgiftens udbetalingsgrænse til 1.250 kroner. Tidligere lå grænsen på 2.172 kroner. Fremover vil flere dermed få udbetalt biblioteksafgift.
• Tilgodese de forfattere og andre, der modtager mindst i biblioteksafgift, så beløb, der frigøres på grund af beløbsgrænser, fordeles til dem, som får mindre end 5.000 kroner udbetalt. Tidligere er frigjorte beløb tilfaldet alle modtagere af biblioteksafgiften. Informationsmøder i København og Aarhus
Slots- og Kulturstyrelsen har planlagt to informationsmøder i starten af 2018, hvor interesserede kan høre nærmere om de nye regler og lovændringen. Endelig dato og tidspunkt vil blive annonceret på et senere tidspunkt. 


Læs mere om baggrunden for regelændringerne i rapporten: 

Anbefalinger vedrørende digitalt materiale (bøger og musik) i biblioteksafgiften
Skriv en kommentar