Mål kun – hvis du vil bruge resultatet

24-11-2017 af Sabrine Mønsted

Hvis du ikke bruger trivselsmålinger aktivt, får de den modsatte effekt, skriver erhvervspsykolog Morten Jack i en artikel på Lederweb.dk.

Hvordan undgår du, at trivselsmålinger bliver en lang liste af uindfriede forventninger?

Morten Jack, partner og erhvervspsykolog i Organisation Aps har tre råd, du bør følge for at få mest mulig værdi ud af målingerne.

1. Resultaterne betyder ingenting, før I har talt om dem

Det er svært at udlede, hvad svarene i en trivselsmåling er udtryk for. Én udfordring er, at svarene er anonyme og kan dække over stor uenighed blandt medarbejderne. En anden udfordring er, at svarene kan være udtryk for alt muligt andet, end det, der spørges om.

Her er et par forklaringer på lave eller høje scores, set fra medarbejdernes vinkel:

»Hvis vi svarer for positivt, stiller det os dårligt i forhold til kommende tildeling af ressourcer til teamet.« Eller modsat: »det letteste er at svare positivt. Hvis vi svarer for negativt, skal vi til at holde alle mulige ubehagelige møder, som der alligevel ikke kommer noget ud af.«

Eksemplerne viser, at trivselsmålingernes kvantitative sprog ikke må tages som en kilde til objektive facts om samarbejdet.  Det afgørende er, at man får en snak om resultaterne.

2. Måling uden handling fører (sandsynligvis) til dårligere trivsel

Hvis en trivselsmåling er en kanal til at kunne sige sin mening i en organisation, kan det få konsekvenser, hvis der ikke bliver lyttet, så mister medarbejderne tillid og oplevelsen af indflydelse og meningsfuldhed. »En oplagt reaktion kan være at skrue op for volumen. En anden kan være at opgive. Begge dele kan i sig selv risikere at blive årsager til øget frustration, dårligere samarbejde og dermed dårligere trivsel,« skriver Morten Jack.

3. Lange handleplaner er et monster, du ikke kan styre

Vejen fra handleplaner til implementering kan synes vanskelig. Men:

• Prioritér i indsatserne, imens I stadig er samlet.

• Sæt så vidt muligt kun én indsats i gang ad gangen.

• Diskutér, hvordan I kan vide, om de indsatser I aftaler, gør en positiv forskel.

• Benyt kort og hyppig opfølgning på indsatserne. Hellere 15 minutter hver eller hver anden uge end 3 timer efter et halvt år.

Læs hele artiklen på lederweb.dk

Skriv en kommentar