Medarbejdere på AU Library kritiske over for fusion med KB

15-03-2017 af Sabrine Mønsted

Medarbejdere på AU Library er bekymrede for, at den skræddersyede service og udviklingen af nye services i samarbejde med de fagfaglige miljøer på universitetet kommer under pres ved en fusion med KB.

Lige nu forhandles der om en eventuel virksomhedsoverdragelse af AU Library til Det Kongelige Bibliotek. Medarbejderne mener ikke, at det er den rigtige løsning for at skabe det bedst mulige universitetsbibliotek.

- Risikoen er, at biblioteket og vores services kommer ud på et sidespor, og visionen om at skabe indlejrede services i tæt dialog med fagmiljøerne kommer under pres. Ved en fusion med KB er vi ikke længere en del af universitetet og er blandt andet ikke en naturlig del af de forskellige udvalg, siger én af tillidsrepræsentanterne for de cirka 85 medarbejdere Anna Mette Morthorst.

For biblioteksleder Per Lindblad er nærhed og mulighed for at forandre tingene lokalt også afgørende for, at en fusion skal lykkes, sagde han til perspektiv.dk den 24. februar.

Men Anna Mette Morthorst ser stor risiko for, at netop de to ting bliver svære ved en fusion.

- Det vil betyde mindre politisk bevågenhed, når vi ikke på samme måde som hidtil sidder med ved bordet lokalt på universitetet og kan byde ind med relevante nye services. Der er altså et stort potentiale for understøttelse af forskning og undervisning, som kan gå tabt, hvilket i sidste ende for eksempel kan betyde, at forskere går glip af bevillinger, eller studerende ikke bliver klædt godt nok på i forhold til informationskompetencer, siger hun.

Anna Mette Morthorst og hendes kolleger anerkender, at der selvfølgelig er behov for et tæt samarbejde med det nye samlede nationalbibliotek, men mener ikke, at ledelsens argumentation for en fusion er klar, eller at biblioteket står på en brændende platform.

- Der mangler en vision forud for den her beslutning, så man havde startet med at tale indhold, og hvilket bibliotek man gerne vil have, mener Anna Mette Morthorst.  

- Vi har ikke hørt et tydeligt rationale for en fusion. Der bliver eksempelvis talt om besparelser på licenser, men det er ikke givet, at man får rabat på licenser, fordi to universitetsbiblioteker går sammen. Vi har i forvejen outsourcet alle generiske opgaver, så vi har kun kerneopgaver og udvikling i forhold til forskning og undervisning tilbage i AU Library, siger hun.

Medarbejderne har i deres høringssvar til ledelsen skrevet:

»Vi savner dokumentation for, hvad aftalen konkret vil indebære, og de åbenlyse fordele ved en overdragelse af AU Library til NKGL«.

Læs nyhed fra den 24. februar Fusion mellem AU Library og KB på tegnebrættet

Her finder du mere om processen og høringssvarene

Nyhed i Aarhus universitetsavis Høring om AU Library: Tøv lige en kende med den fusion

 

 


Skriv en kommentar