Medborgercenter erstatter bibliotek

14-09-2017 af Anette Lerche
På Frederiksberg åbner kommunens første medborgercenter. Det hører organisatorisk under biblioteket og skal være drivkraft for kultur og samskabelse i lokalområdet og samle bøger, aktiviteter og kultur under samme tag. Der er dog ingen bibliotekarer ansat.

Det nye medborgercenter på Frederiksberg hører under Biblioteket Frederiksberg og erstatter filialen Domus Vista, der lå i et socialt udsat boligområde.

Tre værter skal tage imod borgerne og hjælpe med praktiske spørgsmål og gøre borgernes gode ideer til virkelighed. Men der er ingen bibliotekarer ansat, understreges det i en pressemeddelelse til Perspektiv.

Så er det et bibliotek, eller er det ikke?
Det spørgsmål besvarer bibliotekschef på Biblioteket Frederiksberg, Tina Pihl gerne. 

- Det er et medborgercenter, der hører organisatorisk under biblioteket og som har biblioteksfunktion. Den filial, der tidligere lå i området var meget besøgt, men havde et lavt udlån. Det var aktiviteter som lektiecaféen, itcafeén og lignende, der gjorde det til et levende sted, og det er den tankegang, vi har arbejdet videre med i medborgercentret, som er unikt, fordi det har en kultur og folkeoplysnings tilgang, der så kombineres med perspektiver fra social- og sundhedsområdet.

Hvorfor understreger I i pressemeddelelsen, at der ikke er ansat bibliotekarer?

- Det er vores generelle tilgang, at vi kombinerer viden og kompetencer. Vi har ansat medarbejdere med erfaring i at arbejde med udsatte grupper og integration i medborgercentret, fordi det er behovet, og de kan så trække på bibliotekarfaglig ekspertise fra hovedbiblioteket, ligesom vi kan trække på deres ekspertise til vores opsøgende arbejde. Hvorfor det er understreget i pressemeddelelsen, at der ikke er ansat bibliotekarer, ved jeg ikke, svarer Tina Pihl.

På Hovedbiblioteket fortæller tillidsrepræsentant Ida Allesø Møller, at personalet har argumenteret for, at borgerne i Domus Vista stadig skulle have en lokalbibliotekar tilknyttet. Personalet understregede også, at det var vigtigt at bevare en lokal samling. Blandt andet fordi man ved, at selv en afstand på et par kilometer fra bydelen til hovedbiblioteket på Frederiksberg kan betyde, at borgere ikke længere har adgang til bibliotekarisk betjening. Og det er den sidste model, det er endt med.

- Vi har været ked af, at der ikke skulle ansættes bibliotekarer, for det ser vi et behov for. Vi har arbejdet for at sikre, at der er en lille samling materialer, som bliver vedligeholdt af Hovedbiblioteket, men der vil ikke være en bibliotekar til at formidle samlingen. Værterne vil dog kunne hjælpe brugerne med at reservere materialer og lignende, men heller ikke mere. Det er set fra et fagligt synspunkt fint, at man er åben omkring, at spørgsmål, der kræver en bibliotekarisk faglighed er noget, som personalet fra hovedbiblioteket står for.

Det nye medborgerhus på Frederiksberg åbnede den 16. september.

Skriv en kommentar