Ny undersøgelse viser ringere læseevner hos danske børn

05-12-2017 af Anette Lerche

10-årige danske børns læseevner er gået tilbage, siden de sidst blev målt 2011. Det viser den internationale PIRLS- læseundersøgelse.


Arkivfoto Jakob Boserup

I august viste en undersøgelse udgivet af tænketanken Fremtidens Biblioteker, at det er gået tilbage med danske børns fritidslæsning sammenlignet med en undersøgelse foretaget i 2010. Nu viser den internationale PIRLS-undersøgelse, der måler på læseevnerne i 4. klassetrin, at danske børns læseevner også er gået tilbage siden forrige måling i 2010.

Samlet ligger danske elevers resultat stadig over OECD's gennemsnit, men resultatet viser en bekymrende stor variation i de danske elevers læseniveau, siger forsker ved DPU, Jan Mejding, til Folkeskolen.

»Når vi gør resultaterne op på klasseniveau, kan vi se, at der er op til tre års forskel i læseniveauet mellem de klasser, der klarer sig bedst og de, der klarer sig dårligst. Det er et meget stort spænd«, fortæller han.  

Undersøgelsen forklarer ikke hvorfor, danske børns læseevner er gået tilbage siden den forrige måling i 2011. Men undersøgelsen får Jan Mejding til at understrege, at det er vigtigt, at man hele tiden har fokus på læsningen i skolerne.

- Vi skal være dygtigere til at udvikle vores pædagogik, så vi rammer målgruppen i de fag, vi underviser i, siger han blandt andet.

BF’s formand Tine Segel er enig med Jan Mejding i, at det er vigtigt, at man har fokus på læsning i skolen.

- Jeg synes samtidig, at det er vigtigt, at vi også fokuserer på børns læselyst. Vi så i læseundersøgelsen fra august, at der sker et markant fald af læsning i bøger i folkeskolens mellemtrin.  Her er det sandsynligvis konkurrencen fra sociale medier, der spiller ind. Derfor kunne jeg godt ønske mig, at bibliotekarer, pædagoger og lærere meget tidligt starter samarbejdet om at inspirere børn til læsning. Jeg er sikker på, at en målrettet indsats i et tværfagligt samarbejde ville kunne løfte danske børns læseevner igen.

Skriv en kommentar