Ny viden om bibliotekers arbejde med ensomme ældre

29-11-2017 af Anette Lerche

Ensomhed kan få negative konsekvenser for ens sundhed og livskvalitet. Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i et samarbejde med fire biblioteker set på, hvordan biblioteket kan bryde ældres ensomhed. Den nye viden er nu samlet i en håndbog.

I 2016 og 2017 har fire biblioteker, Dalum, Varde, København S og Skælskør, i samarbejde med tænketanken Fremtidens Biblioteker udviklet og testet fem former for aktivitetsrækker, der skal bryde ældres ensomhed. Det handler eksempelvis om historie- og musikcaféer.

Gennem projektet er 143 ældre blevet kontaktet, og biblioteket har samarbejdet med boligsociale medarbejdere om at nå de ældre, som man ikke i forvejen havde kontakt med.
Projektet er blevet fulgt af antropologer og har givet en række indsigter i, hvordan arbejdet med at bryde ældres ensomhed kan foregå i en bibliotekskontekst.

Indsigterne er samlet i en håndbog, der blandt andet opsummerer seks grundelementer i projektet.

  • Kulturel kerne: Aktiviteterne skal tage udgangspunkt i det lokale biblioteks strategi og styrker, og finde emner, der appellerer til målgruppen.
  • Rekruttering: Opsøg de ældre personligt, gør tilmeldingen obligatorisk og kommunikér indhold, målgruppe og rammer kort og præcist.
  • Følgeskab: Afklar hvilke behov, der er i forhold til transport. Afsæt tid til at minde deltagerne om næste aktivitet, tag kontakt til de ældre, der ikke møder op.
  • Værtsskab: Giv hånd til deltagerne, lær deres navn og sørg for at de ikke sætter sig i kliker.
  • Inddragelse: Inddrag deltagerne i planlægning, og giv de ældre opgaver og god tid til pauser.
  • Gentagelse: Lav en serie af aktivitetsgange, så deltagerne lærer hinanden at kende og brug samme struktur hver gang.

Læs mere om projektet hos tænketanken Fremtidens Biblioteker her.


Skriv en kommentar