Statsgruppens bestyrelse genvalgt

20-03-2017 af Anette Lerche
Statsgruppen i Bibliotekarforbundet genvalgte bestyrelsen på sin generalforsamling lørdag den 18. marts og vedtog den kommende periodes arbejdsprogram.
Formand i Statsgruppen Lis Nielsen aflagde sin mundtlig beretning til Statsgruppens generalforsamling, hvor hun gennemgik de mange aktiviteter, som bestyrelsen har stået for i 2015 og 2016, hvor de statslige medlemmer har været på besøg hos eksempelvis Højesterets bibliotek og Rådhusbiblioteket i København. Ud over biblioteksbesøg har perioden budt på eksempelvis temadagen Vild med data, som Statsgruppen arrangerede i samarbejde med Privatgruppen.

Som næstformand i Statsgruppen har Linde Vabbersgaard Andersen haft fokus på at sikre, at der kom flere arrangementer – også uden for Københavnsområdet – og det er lykkedes, konstaterede hun med tilfredshed, da hun fremlage bestyrelsens arbejdsprogram for 2017 og 2018. 

Bestyrelsen vil ud over at fortsætte de medlemsrettede aktiviteter også have et særligt fokus på de studerende, hvor bestyrelsen vil lave arrangementer for de studerende og opfordre dem til at deltage i Statsgruppens arrangementer. Både beretning og arbejdsprogram blev vedtaget.

Alle medlemmerne af Statsgruppens bestyrelse genopstillede som bestyrelsesmedlemmer for perioden 2017 og 2018 og blev genvalgt. Desuden blev Mette Jacobsen, Københavns Universitet, Frederiksberg valgt som suppleant.

Statsgruppens bestyrelse består af

• Lis Nielsen, Det Kongelige Bibliotek
• Linda Vabbersgaard Andersen, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og anlæg
• Charlotte Simmelhack, Erhvervsstyrelsen
• Rune Rosenborg Rasmussen, Danmars Kunstbibliotek
• Søren Davidsen, Roskilde Universitetsbibliotek
• Mette Jacobsen, Københavns Universitet, Frederiksberg (suppleant)

Skriv en kommentar