Stigning i episoder med hærværk og konflikter på bibliotekerne

14-12-2017 af Anette Lerche
Der er sket en stigning i antallet af episoder med uro og konflikter på bibliotekerne. Det viser en rundspørge blandt forbundets tillidsrepræsentanter. BF’s formand Tine Segel mener, at der skal mere opmærksom omkring problematikken.

44 procent svarer af Bibliotekarforbundets tillidsrepræsentanter vurderer, at der i perioden august 2016 til august 2017 er sket en stigning i antallet af episoder med uro eller konflikter i den del af åbningstiden, hvor der er personale til stede. 36 procent svarer, at der er sket en stigning i antallet af episoder i den del af åbningstiden, hvor personalet ikke er til stede. Altså et samlet billede af stigende utryghed på bibliotekerne, og derfor der det vigtigt, at der kommer fokus på de udfordringer, bibliotekerne kan opleve, når de bliver væresteder for eksempelvis unge, der ikke har andre steder at hænge ud, eller hjemløse, der mangler et sted at sove, mener BF’s formand Tine Segel.

- Bibliotekerne er et sted for mennesker og afspejler samfundet. Når der sker besparelser på andre områder, og der eksempelvis nedlægges sengepladser i psykiatrien, sløjfes tilbud til unge eller mangler herberger til hjemløse, så forsvinder problemerne ikke. De flytter sig. Og et af de steder, de kan flytte hen, er på bibliotekerne, der mange steder har åbent i ydertimerne uden bemanding. Dermed får bibliotekerne en opgave, de ikke har ressourcer til at løse, og som de ikke har til formål at løse. Det risikerer at gå ud over bibliotekernes egentlige formål, nemlig at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, siger hun.

Biblioteket skal være et sted for alle

Besvarelserne i Bibliotekarforbundets rundspørge viser, at der er stor forskel på problemernes omfang fra bibliotek til bibliotek. Det spænder over et par episoder pr. år til flere hundrede. Nogle steder løses de via målrettet samarbejde mellem eksempelvis SSP, bibliotek og politi, men der er også eksempler på, at biblioteker må hyre vagtordninger for egen regning for at sikre, at biblioteket er et trygt sted.  

- Det gør indtryk på mig, at der er så mange episoder med hærværk og hærgen. Det er problematisk, at bibliotekerne skal bruge ressourcer på vagtordninger frem for at bruge pengene på at servicere borgerne. Som udgangspunkt kan selvbetjent åbningstid være en god ide, men politikerne skal være klar over, at det ikke er gratis at indføre den. Det kræver, at der er et beredskab klar, hvis der opstår problemer med små grupper, der hærger bibliotekerne og gør det svært for de resterende brugere at komme på bibliotekerne i ydertimerne. Bibliotekerne skal være for alle, og de skal være steder, hvor man trygt kan komme.


Kommuner skal sikre trygge biblioteker

Danmarks Biblioteksforenings formand Steen B. Andersen er enig i, at bibliotekerne skal være trygge steder.

- De selvbetjente biblioteker er jo en fantastisk ordning, som man misunder os i andre lande. Men vi skal sikre, at det også er en fin oplevelse for medarbejderne, så de ikke føler sig utrygge.

Han har i sin hjemkommune Aarhus også i et enkelt tilfælde oplevet uroproblemer.

- Vi havde en destruktiv gruppe unge, der kom og ødelagde ting og forstyrrede både i den bemandede og ubemandede åbningstid. Her satte Aarhus Kommune ind og hyrede vagter i en periode og satte samtidig ind med socialt opsøgende medarbejdere. Helt generelt bør man sætte ind på to områder. Dels sørge for tryghed i biblioteksrummet ved eksempelvis at hyre vagter og så arbejde med de opsøgende sociale medarbejdere i kommunen, så man får taget fat i gruppen og løst problemet. Nogle gange skal man jo bare forklare dem, hvordan de mere hensigtsmæssigt bruger det her fantastiske tilbud, som biblioteket er.

Steen B. Andersen understreger, at det er kommunen ansvar at sikre medarbejdernes arbejdsforhold. 

- Men hvis der er tale om en kortere periode med konflikter, så bør udgiften kunne klares i bibliotekets budget. Taler vi om længerevarende perioder med vagter, så mener jeg, at det er uholdbart, at det skal tages af driften, så skal kommunen finde ressourcerne centralt. 

Baggrund:
Bibliotekarforbundet har foretaget en rundspørge blandt forbundets tillidsrepræsentanter. Rapporten bygger på 73 besvarelser. Besvarelserne omhandler perioden august 2016 til august 2017. Se den samlede undersøgelse her. 

Beredskab
52 % svarer, at bibliotekets beredskab er tilstrækkeligt, 22 % svarer nej.
71 % svarer, at biblioteket har en handlingsplan for medarbejdere, der er blevet berørt at udadreagerende, truende borgere.

Uro, konflikter og trusler
70 % af bibliotekerne har oplevet uro, konflikter eller trusler i perioden.
Heraf har 79 % har haft 1-10 episoder, 6 % har haft 16-20 episoder og 10 % har haft flere (det højeste antal episoder placerer sig på mellem 250 til 300).

Bemandet åbningstid
44 % har oplevet en stigning af episoder i den bemandede åbningstid.
42 % har oplevet et tilsvarende niveau i forhold til tidligere år.
8 % har oplevet et fald.

Ubemandet åbningstid
68 % oplever hærværk eller uro i den ubemandede åbningstid.
Heraf har 36 % oplevet en sigtning i antallet af episoder.
51 % har oplevet et tilsvarende niveau i forhold til tidligere år.
6 % har oplevet et fald.

Brug af vagtordning/alarm

59 % har vagtordning og/eller alarm i både den bemandede og ubemandede åbningstid.
27 % har vagtordning og/eller alarm i den ubemandede åbningstid.
6 % har vagtordning og/eller alarm i den bemandede åbningstid.

Skriv en kommentar