Strategi for europæiske forskningsbiblioteker

05-12-2017 af Sabrine Mønsted
LIBER’s strategi de næste fire år har stort fokus på digital service. Fremtiden er »åbne data«, hvilket kræver udvikling af bibliotekernes infrastruktur og nye kompetencer hos medarbejderne, lyder det fra LIBER.

Foto fra LIBER's hjemmeside

LIBER, netværket for europæiske forskningsbiblioteker med 420 biblioteker fra mere end 40 lande, har lagt strategi for 2018-2022. Strategien skal underbygge den retning, LIBER ser for Europas forskningsbiblioteker frem mod 2022, og »Open Access« er et nøgleord. 

LIBER skriver om forskningslandskabet i 2022, at:

  • Open Access skal være den overvejende form for udgivelse
  • Forskningsdata skal være »Findable«, »Accessible«, »Interoperable« og »Reusable« (FAIR)
  • Det digitale skal understøtte en mere åben og gennemsigtig livscyklus for forskningen
  • Forskningsinfrastruktur vil være skræddersyet til de forskellige forskningsområders behov

»Det kræver, at vi som forskningsbiblioteker er klar til at indtage nye positioner, og gør os klart, hvad det kræver at nå frem til den nye form for videnskabelig kommunikation og Open Access, siger vice president i LIBER og leder af Universitetsbiblioteket i Lausanne, Jeannette Frey. 

Temaerne i LIBER’s strategi er blandt andet bibliotekernes infrastruktur, der i langt højere grad skal kunne bruges fælles. Et andet tema er medarbejdernes kompetencer, for det vil kræve nye digitale kompetencer at arbejde på nye måder med forskningen.

»Mere åbenhed og mere synlighed omkring forskningsdata er godt både for forskningen og samfundet«, siger Wilhelm Widmark, leder af Stockholms Universitetsbibliotek og Chair of the Steering Committee for Innovative Scholarly Communication hos LIBER.


Læs om strategien på libereurope.eu her

Læs også interview med Bertil Dorch, Biblioteksleder på SDU og danske medlem af LIBER, her.Skriv en kommentar