Temadag om de nye katalogiseringsregler - RDA

20-04-2017 af Anette Lerche

Faggruppen META arrangerer den 8. juni en temadag om de nye internationale katalogiseringsregler, Resource Description and Access (RDA). 

De nye regler betyder, at der skal tages en ny katalogiseringspraksis i brug, der i langt højere grad udnytter internettets mange muligheder, og hvor fokus flyttes fra de enkelte udlånsenheder til det overordnede værk.

Derfor afholder META og Metaforum i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Bibliografisk Råd en temadag om RDA den 8. juni 2017 i Odense, hvor det er muligt at høre, hvilke tiltag der er igangsat i forbindelse med overgangen, hvor langt man er i udarbejdelsen af en dansk profil, samt hvordan reglerne tænkes implementeret i den eksisterende biblioteksinfrastruktur.

Temadagen byder blandt andet på en introduktion til RDA – hvordan udmøntningen sker i praksis, og hvordan data kan udnyttes – samt et oplæg med erfaringer fra Sverige. Desuden vil der være en session med praktiske øvelser.

Se det fulde program og tilmeld dig på DFFU’s hjemmeside.

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 25. maj.

Skriv en kommentar