Uddannelsesloftet justeres

01-02-2017 af Anette Lerche

Efter stor offentlig debat og kritik fra blandt andet fagbevægelsen vil forligspartierne i Folketinget nu lempe uddannelsesloftet og gøre det muligt at tage en ny uddannelse på samme eller lavere niveau efter seks år.

Forligspartierne bag begrænsning af dobbeltuddannelse er blevet enige om at lempe reglerne, så uddannelsesloftet ikke længere er definitivt, men begrænses til en periode på seks år. Det betyder, at man fremover vil kunne søge optagelse på en ny videregående uddannelse på samme eller lavere niveau, seks år efter uddannelsen er gennemført.

Det bliver positivt modtaget i fagbevægelsen, selv om der stadig er bred enighed om, at begrænsning af uddannelse er den forkerte vej at gå i et videnssamfund, hvor vi skal leve af veluddannet arbejdskraft.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, siger i en pressemeddelelse:

»Jeg er glad for, at politikerne alligevel har lyttet til den massive kritik og erkendt, at man er gået for langt i begrænsning af dobbeltuddannelse. Fra at være definitiv er lempelsen af uddannelsesloftet til en tidsmæssig begrænsning på seks år et klart skridt i den rigtige retning. Men manglende fleksibilitet i vores videregående uddannelsessystem vil fortsat være en udfordring, som jeg vil opfordre politikerne til at følge tæt i de kommende år.«


Skriv en kommentar