Udviklingspuljen er fordelt

03-02-2017 af Sabrine Mønsted

13 millioner kroner til projekter i folkebibliotekerne og pædagogiske læringscentre, der skal styrke kulturformidlingen og folkeoplysningen lokalt, er nu blevet fordelt.

Udviklingspuljens 13 millioner kroner i 2017 er gået til 42 projekter fordelt over hele Danmark. Fokus er på at sætte gang i nye formidlingstiltag.

»Det er en mærkesag for mig, at både børn, unge og ældre har god adgang til folkeoplysning og kulturelle tilbud, hvad enten man bor i Nordjylland, Sydjylland eller øst for Lillebælt. I år får 42 meget forskelligartede projekter sammenlagt 13 millioner kroner, der vil gøre en stor forskel for borgerne i de enkelte lokalsamfund rundt omkring i landet. Jeg håber, det vil bidrage til en diskussion om udvikling og omstilling gennem nytænkning,« siger kulturminister Mette Bock i en pressemeddelelse.

Undervisningsmateriale

Et af de projekter, der har modtaget støtte, er et samarbejde mellem biblioteker i Brønderslev og Frederikshavn og Ski Bibliotek i Oslo og Göteborg Stadsbibliotek. Udgangspunktet er, at den norske tv-serie Skam har skabt fornyet interesse for et fælleskab blandt unge i hele Norden. I projektet vil bibliotekerne samarbejde med unge mennesker, der skal bruge deres kreativitet til at udvikle undervisningsmateriale til landets folkeskoler og biblioteker med fokus på dannelse og identitet set med nordiske, litterære briller.

Støtte til læsning

Et andet projekt, der har fået del i årets midler, er Frederikssund, Egedal og Herlev Bibliotekernes projekt »Læseløft 10-13 år«. De vil videreudvikle samarbejdet mellem bibliotek og folkeskole om børns læsning og kulturel dannelse i samarbejde med frivillige – også i skoletiden. Efter hollandsk model tager man fat i både forældre, bedsteforældre og naboer for at give forskellige grupper af børn ekstra støtte til at lære at læse.

Fælles for projekterne er ifølge Slots- og Kulturstyrelsen, at de styrker litteraturformidling, folkeoplysning og sprogstimulering og skaber bedre samarbejde mellem landets biblioteker og pædagogiske læringscentre.

Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget og behandlet i alt 78 ansøgninger.

Se hele listen over projekter, der modtager støtte i 2017.Skriv en kommentar