Undersøgelsespåbud fra Arbejdstilsynet

16-06-2017 af Anette Lerche
Arbejdstilsynet har udstedt et undersøgelsespåbud på Hovedbiblioteket i Høje-Taastrup Kommune på grund af mistanke om arbejdsmiljøproblemer. BF følger sagen og støtter de berørte medarbejdere.

Hovedbiblioteket i Høje-Taastrup havde i foråret besøg af Arbejdstilsynet, der talte med flere medarbejdere. Efter besøget udstedte Arbejdstilsynet et undersøgelsespåbud på baggrund af en »konkret mistanke om, at der på biblioteket er problemer med det psykiske arbejdsmiljø, fordi mobning/chikane og uklare krav i arbejdet ikke er forebygget tilstrækkeligt«, som det hedder i rapporten. 

Arbejdstilsynet fremfører desuden, at der tidligere har været sendt et klagebrev fra de ansatte på biblioteket til ledelsen i Høje-Taastrup Kommune, der beskriver, at de ansatte oplever et stadig dårligere psykisk arbejdsmiljø med mistrivsel og dårligt samarbejdsklima mellem ledelse og ansatte på biblioteket. 

Ekstern undersøgelse

Når en virksomhed får påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø, som det er tilfældet på Høje-Taastrup Hovedbibliotek, skal undersøgelsen foretages af en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet – altså en ekstern konsulent ifølge Arbejdsmiljølovens paragraf 21. 

I forbindelse med undersøgelsespåbuddet fra Arbejdstilsynet har faglige konsulenter fra Bibliotekarforbundet og HK deltaget i et møde med personalet, der er meget berørte af sagen. 

- I BF har vi ikke registreret nogen lignende sager. Det er meget usædvanligt, at Arbejdstilsynet kommer med et undersøgelsespåbud på et bibliotek, og det siger noget om, hvor alvorlig sagen er. Arbejdstilsynet har en konkret mistanke om mobning, chikane og uklare krav i arbejdet, og de forhold skaber et urimeligt pres på medarbejderne med store personlige konsekvenser, siger specialkonsulent i BF Helle Fridberg.

- Tillidsrepræsentanten, bistået af BF, har gjort et stort stykke arbejde for at gøre opmærksom på problemerne. Når man ikke kan komme videre af det spor, er det godt, at der er en institution som Arbejdstilsynet, der kan gå ind i sagen, siger Helle Fridberg.

Perspektiv har kontaktet Høje-Taastrup Kommune for at få en kommentar til undersøgelsespåbuddet. I et mailsvar skriver direktør for Fritids- og Kulturområdet Jørgen Lerhard:

»Der sker generelt en stor udvikling på landets biblioteker i disse år, som forandrer bibliotekernes rolle og opgaver. I Høje-Taastrup Kommune har byrådet forholdt sig til denne udvikling med vedtagelse af en ny biblioteksstrategi. Samtidig er der sket besparelser på kommunens biblioteksvæsen. 

Tilsammen betyder det, at rammebetingelserne for Taastrup Bibliotek kan opleves som meget ændrede i forhold til tidligere. Det har været kommunens og ledelsens ønske at inddrage medarbejderne i de nødvendige omstillinger i denne proces, men det er vi tilsyneladende endnu ikke lykkedes med. Vi ser frem til at samarbejde med et eksternt konsulenthus om at genskabe et godt og tillidsfuldt samarbejde på Taastrup Bibliotek.«

Med hensyn til de konkrete forhold, hvor Arbejdstilsynet har mistanke om mobning og chikane, skriver Jørgen Lerhard:

»Bibliotekets ledelse har efter vores opfattelse aldrig ageret eller ønsket at agere på måder, der kunne opfattes som chikane eller mobning, ligesom der efter vores opfattelse har været gjort meget for at sikre en tydelig kommunikation og gensidig dialog – blandt andet via en række faste mødefora med klare dagsordener og referater. Men noget er jo ikke lykkedes, når vi er endt i den nuværende situation. Vi ser derfor frem til med ekstern bistand at få skabt klarhed over, hvordan ledelse og medarbejdere på ny kommer i frugtbar dialog og samarbejde.« 

Senest i juli skal der være indgået en aftale med en autoriseret rådgivningsvirksomhed, der herefter skal udarbejde en undersøgelse, som Arbejdstilsynet skal have modtaget senest i begyndelsen af oktober 2017.

 

Skriv en kommentar