Vær klar på teknologiens konsekvenser

14-06-2017 af Sabrine Mønsted
- Vi skal forstå teknologierne og deres konsekvenser, så vi som bibliotekarer og informationsspecialister kan understøtte brugerne i takt med, at verden ændrer sig, sagde den amerikanske bibliotekar Jason Griffey til en sal fuld af BF-medlemmer den 9. juni på IVA.
Foto Simon Klein-Knudsen

- Automatisering, kunstig intelligens, robotter og Internet of Things kommer til at ændre vores hverdagsliv og arbejde fundamentalt. Vi kan slet ikke forestille os, hvad der kommer til at ske de næste ti år, fordi den teknologiske udvikling sker eksponentielt, sagde bibliotekar Jason Griffey, der er tilknyttet Berkman Klein Center for Internet & Society på Harvard University og tidligere har været leder af Library Information Technology på University of Tennessee. Han var i Danmark i forbindelse med konferencen Next Library i Aarhus. Inden konferencen var han af BF inviteret til at holde en masterclass på IVA om de teknologier, bibliotekarer skal kende. 

For som bibliotekar og informationsspecialist skal man kende teknologierne og så vidt muligt forudse, hvad konsekvenserne er, mener den amerikanske bibliotekar.

Automatisering og kunstig intelligens

Den voksende automatisering og kunstig intelligens vil blandt andet betyde, at mange lavindkomstjob forsvinder de næste 5-10 år, eksempelvis på transportområdet, hvor lastbilchauffør er det mest udbredte lavindkomstjob i USA. 

- Førerløse biler er ikke længere science fiction, men noget der bliver testet på livet løs, ligesom Amazon allerede leverer pakker med droner. Den samfundsudvikling – at mange job vil forsvinde i takt med automatiseringen – skal bibliotekarer forberede og forholde sig til, fordi lokalbefolkningen vil have brug for støtte, informationer og efteruddannelse, siger Jason Griffey.

Beskyttelse af privatlivet

Bibliotekarer og informationsspecialister skal holde deres kompetencer ajour for at kunne understøtte befolkningen og forblive relevante. Og her har blandt andet bibliotekslederne et stort ansvar, sagde Jason Griffey.     

- De praktiske redskaber, vi lærte under vores uddannelse, kan vi ikke nødvendigvis bruge, og måske slet ikke 5-10 år ud i fremtiden. Derimod har bibliotekarer og informationsspecialister nogle vigtige etiske principper, hvor vi skal holde fast i værdien af fri og lige adgang til information og biblioteker i den teknologiske udvikling.

Beskyttelse af privatlivet og persondata er en kamp, de skal tage på sig, mener han.

- Både i forhold til at passe på de oplysninger, de har om brugerne, og ved at lære brugerne, hvordan de selv beskytter deres privatliv, siger Jason Griffey.

 

Skriv en kommentar