Værktøj finder huller i gymnasieelevers digitale kompetencer

30-05-2017 af Sabrine Mønsted

Den Digitale Radar er et nyt værktøj, der kan give bibliotekarer, lærere og eleverne selv et overblik over, hvilke informationskompetencer de mangler.  

Arkivfoto Jakob Boserup

Den Digitale Radar er en god indgang til undervisningen i informationskompetencer for gymnasiebibliotekar Maja Ellegaard-Petersen.

- Når eleverne får overblik over, hvor de mangler viden om informationssøgning og kildekritik, og selv undrer sig, er de langt mere motiverede til at få fyldt viden på, siger Maja Ellegaard-Petersen.

Radaren sender eleverne igennem en række udsagn, de skal tage stilling til, såsom: »Jeg kender søgeteknikker, så jeg kan afgrænse min søgning på nettet« eller »jeg kan forklare, hvilke databaser Roskilde Katedralskole stiller til rådighed for mig«.

Der er syv områder, som eleverne skal igennem, blandt andet Offentlig og politisk kommunikation, Sprog og tone, Søgning og Kritisk stillingtagen. Især de to sidstnævnte har Maja Ellegaard-Petersen været med til at kvalificere og udvikle spørgsmål til. Radaren er udviklet af to undervisere på Roskilde Katedralskole, Lasse Christensen og Karsten Kristensen Back, i efteråret 2016 i forlængelse af gymnasiereformen.

Alle kan bruge den

Den Digitale Radar vil være et godt redskab for alle gymnasiebibliotekarer, mener Maja Ellegaard-Petersen.

Eleverne kan i princippet også bruge den selv, da sitet kommer med henvisninger til mere viden på de områder, hvor de har huller, men det giver bedst mening at bruge radaren som et redskab i undervisningen.

- Der opstår mange gode diskussioner og spørgsmål, mens eleverne klikker sig gennem spørgsmålene. For eksempel kan de spørge hinanden: »Spørger du altid andre om lov til at lægge et billede af dem på Facebook?« eller »hvad er phishing (svindel med dine personlige oplysninger, red.), og hvordan garderer jeg mig mod det?«.

Overblikket over elevernes generelle digitale kompetencer sender Maja Ellegaard-Petersen videre til underviserne, der så kan arbejde med de områder, hvor klassen mangler viden.

- Det kan være »sprog og tone« på nettet, hvor de i dansk må arbejde med, hvordan man skriver og virker på nettet, eller i samfundsfag, hvor de arbejder med politisk kommunikation, og hvordan man er kritisk over for holdninger på Facebook og for eksempel vurderer fake news.

Radaren er indtil videre afprøvet af 17 1.g-klasser med stor succes, og Maja Ellegaard-Petersen mener, at den også kan være nyttig for folkebibliotekarer, fordi det er almen digital dannelse, radaren sætter fokus på.

- Den er endnu så ny, at vi også gerne vil have feedback fra andre, der bruger den, så vi kan videreudvikle den.

Tjek den Digitale Radar ud her

Alle må bruge Den Digitale Radar, så længe kildehenvisningen er i orden.

 

Skriv en kommentar