Vi skal finde nye måder at skabe tryghed på

01-03-2017 af Sabrine Mønsted

Ny analyse fra Cevea sætter tal på, hvor mange danskere der er i såkaldte atypiske stillinger – betegnet som job med et lille timetal eller afgrænsede perioder som vikariater, projektstillinger og freelanceopgaver. I alt er tallet på 517.000 danskere, hvoraf cirka 25 procent (140.000) ville foretrække en fast stilling. 

Cevea fremlagde analysen på konferencen Ulighedens Topmøde 2017 i DGI-byen den 27. februar, hvor mange fagforeninger var repræsenteret. Og alle er enige om, at der kun kommer flere atypiske jobs fremover, hvilket også udfordrer fagforeningerne, hvis services og kampe hidtil har haft fokus på fastansattes vilkår.

Det offentlige skaber atypiske job

- Vi er nødsaget til at finde nye måder at skabe tryghed og fællesskaber på, sagde Journalistforbundets formand, Lars Werge, der dog også har mange medlemmer, som er selvvalgte freelancere og vant til den arbejdsform. Men han oplever, at utrygheden er i vækst på hele arbejdsmarkedet, og især dimittender føler, at fremtiden er uvis.

Formand for FOA Dennis Kristensen fremlagde tal, der viser, at der i kommunerne er kommet cirka ni gange så mange såkaldte minijobs med under ti timer fra 2012 til 2015.

- Så atypisk arbejde er et stigende problem i det offentlige, hvor det sker for at udnytte arbejdskraften, sagde han. 

Med i fagligt fællesskab

FTF’s formand, Bente Sorgenfrey, understregede, at det er helt afgørende, at fagforeningerne formår at rumme medlemmer, ansat på atypiske vilkår i de eksisterende fagforeninger, så de stadig har et fagligt netværk, og så der ikke sker en udskillelse af denne gruppe som i USA, hvor Freelancers Union er opstået.

Men det kræver nytænkning for fagforeningerne at forblive relevante for freelancerne, og nye måder at samarbejde med arbejdsgiverne på.

- I dag kan vi opleve at blive beskyldt for at lave prislister, når vi rådgiver vores medlemmer om at huske at indregne pension, ferie og så videre, når de fastsætter deres freelancepriser, sagde en fra HK Privat.

Mere udsat

Konferencen havde fokus på den voksende ulighed i samfundet generelt, og Ceveas analyse viser, at medarbejdere, ansat på atypiske vilkår, i betydelig højere grad er i risiko for at ende i fattigdom.

Objektivt set er det stadig en relativ lille del af arbejdstyrken på det danske arbejdsmarked, der arbejder på atypiske vilkår. Konferencens paneldeltagere var da også enige om, at der fremover stadig vil være faste stillinger, som vi kender det i dag. Forsker på FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier) Mikkel Mailand sagde, at udviklingen i Danmark går langsommere end i resten af Europa, blandt andet på grund af vores flexicurity-model, der gør det lettere for arbejdsgiverne at hyre og fyre medarbejdere efter behov.

Mere om samme emne

Tema i Perspektiv nummer 9, 2016: Glem alt det, du ved om arbejdsmarkedet

Vi skal kunne favne dem

Selvstændige i BF

I perspektiv nummer 2, 2017:

Jeg er ikke altid arbejdsløs – men jeg er altid jobsøgende

Skriv en kommentar