A Manifesto for Global Librarianship

18-09-2018 af Sabrine Mønsted
Forfatter og leder af School of Library and Information Science på South Carolinas university R. David Lankes lancerede på konferencen Next Library i Berlin A Manifesto for Global Librarianship.
Perspektiv bringer i nr. 8, der udkommer 28. september et interview med R. David Lankes.


Hvad er den grundlægende opgave for bibliotekarer i dag? spørger professor R. David Lankes retorisk, og kommer selv med svaret både i sine bøger – blandt andet The New Librarianship Field Guide – og senest i et videooplæg på konferencen Next Library i Berlin den 12.-15. september.

 Han mener, bibliotekarernes opgave er at forbedre lokalsamfundet ved at facilitere skabelse af mere viden. Som han siger: 

»…the mission of a librarian is to improve society through facilitating knowledge creation in your community. Or put even more simply, you make the community a better place by helping community members learn.«

Udfordringen er, at bibliotekarerne skal løse opgaven i en tid, hvor verden forandrer sig og er udfordret på mange måder med stigende nationalisme som modsvar på globalisering og stor migration på grund af krig, fattigdom og klimaproblemer. Samtidig lever vi længere, og der sker konstant teknologiske fremskidt. 

Det betyder, ifølge Lankes, at der er et ekstraordinært stort behov for det, bibliotekarer kan, og den positive effekt de kan have på lokalsamfundet.      

»Bibliotekaropgaven er langt mere end at give adgang til materialer og information« Lige som det er vigtigt at erkende, at hverken biblioteket som fysisk sted eller bibliotekarer er neutrale. 

»I træffer konstant valg og fravalg. Alt hvad man gør spiller en rolle for brugerne – fra hvilken tid biblioteket åbner, hvad man stiller på hylderne til hvad man vælger at undervise i, lave af arrangementer og så videre«, siger Lankes.  

Se R. David Lankes videooplæg:  A Manifesto for Global Librarianship - eller læs oplægget på hans hjemmeside

www.davidlankes.org  

Skriv en kommentar