Bibliotekernes besøgstal stiger, mens antallet af årsværk er faldet

04-12-2018 af Anette Lerche

Besøgstallet på folkebibliotekerne er steget fra 2016 til 2017. I alt havde de 38.311.000 besøgende i følge den nyeste biblioteksstatistik. 

Folkebibliotekerne havde over 38 millioner besøgende i 2017. Arkivfoto Heidi Lundsgaard.

Danmarks Statistik har offentliggjort de nyeste tal over brugen af danske folkebiblioteker, og de viser en glædelig stigning i besøgstallet på bibliotekerne, der i 2017 altså havde 38.311.000 besøgende. 

Samtidig viser tallene dog også, at der er færre biblioteksansatte til at servicere brugerne. I 2010 var der 4.490 årsværk på bibliotekerne, men det tal er i 2015 faldet til 3.867, og det er en ærgerlig udvikling, mener Bibliotekarforbundet. 

- Uden bibliotekarer og formidlere er bibliotekerne blot bogsamlinger og en bygning. Det er bibliotekets medarbejdere, der løfter den vigtige opgave det er at formidle den digitale og fysiske samling og løfte børn sog unges læselyst og informationskompetencer. Kort sagt at gøre biblioteket til et samlingssted i lokalområdet for både viden, information og kulturel aktivitet. Jeg glæder mig naturligvis over, at danskerne fortsat bruger bibliotekerne i så høj grad, for det er jo et kæmpe skulderklap til de ansatte i bibliotekerne. Man må bare ikke glemme, at bibliotekernes succes er helt og aldeles afhængig af et kompetent og dygtigt personale, som man ikke fortsat kan spare væk, siger BF's stedfortrædende formand Jette Fugl.

I statistikken kan man samtidig læse, at de samlede udgifter til bibliotekerne er gået ned med fire procent i perioden fra 2009 til 2017, mens åbningstiden er gået op med 155 procent. Sidstnævnte skyldes i høj grad den ubemandede åbningstid.

- Den ubemandede åbningstid er en succes, fordi den giver borgerne adgang til biblioteket i næsten alle døgnets timer. Det er dog vigtigt, at den ubemandede åbningstid ikke indføres for at spare personale væk, for undersøgelser viser jo, at biblioteksbrugerne helst benytter biblioteket, når der er personale til stede. Men som et supplement til en betjent åbningstid, er det en godt tiltag, som brugerne tydeligvis har taget til sig, siger Jette Fugl.

Kommentarer (6)

16. december 2018 kl. 17:53
Har BF kommenteret den kæmpe skandale i vores a-kasse, som Berlingske og Ekstra Bladet pt. opruller? Kan man skifte til en anden a-kasse, hvis man ikke længere ønsker at betale til dette svineri?
16. december 2018 kl. 17:53
Har BF kommenteret den kæmpe skandale i vores a-kasse, som Berlingske og Ekstra Bladet pt. opruller? Kan man skifte til en anden a-kasse, hvis man ikke længere ønsker at betale til dette svineri?
20. december 2018 kl. 14:43
"Siden 2014 har Akademikernes A-kasse hvert år købt vin for mere end en kvart million. Hos samme vinhandler. Samfundets spidser har holdt private vinfester. For medlemmernes penge. Og private venner fået lukrative opgaver."
http://www.berlingske.dk/samfund/skandaler-vaelter-ud-af-landets-stoerste-a-kasse

"Tak til formandsskabet for en flot indsats."
Kan BFs repræsentant i bestyrelsen virkelig stå inde for de ord? Seriøst?
20. december 2018 kl. 15:53
Kære Bent og Rasmus. Tak for jeres kommentarer, der dog ikke har noget med nyheden om bibliotekernes stigende besøgstal at gøre. BF har bragt en orientering om situationen i Akademikernes A-kasse, som I kan læse i disse to links http://bf.dk/PolitikogPresse/Nyheder/2018/FokusErPaaAtHjaelpeLedigeAkademikere og http://bf.dk/PolitikogPresse/Nyheder/2018/AKAsFormandsskabTraekkerSig. I kan i øvrigt altid sende en mail til bf@bf.dk, hvis I har andre spørgsmål. Venlig hilsen fagmagasinet Perspektiv
21. december 2018 kl. 08:01
NB. Der er lukket for kommentarer I begge de orienteringer I henviser til, derfor min kommentar til den dengang øverste aktive nyhed. I øvrigt har jeg oplevelsen af at jeg er bedre orienteret om denne sag gennem artikler i medierne end gennem BF. Det synes jeg ærligt talt er både tankevækkende og problematisk. Jeg savner bl.a. en klar BF afstandtagen til det der er foregået og klar dokumentation for at det ikke er noget BFs repræsentant i A-kassens bestyrelse har været med til at blåstemple og at man ikke bare har siddet og sovet til møderne? Synes BF det er ok at donere medlemmernes penge til Løkke Fonden? Har BF f.eks. også doneret penge til Løkke Fonden? Glædelig jul!
21. december 2018 kl. 13:56
Hej Rasmus.BF har tidligere på dagen opdateret hjemmesiden med en nyhed http://bf.dk/PolitikogPresse/Nyheder/2018/AKassensMidlerSkalGaaTilDeLedige. Her står blandt andet, at BF mener, at midlerne fra en a-kasse skal gå til a-kassens medlemmer, og at der ikke må herske tvivl om de økonomiske dispositioner i a-kassen. God jul og godt nytår. Venlig hilsen Perspektiv

Skriv en kommentar