Cepos må forklare sig efter biblioteksudtalelse

30-05-2018 af Anette Lerche
I sidste uge påstod Cepos, at biblioteker trækker arbejdsudbuddet ned. Perspektiv samler op på debatten, hvor Cepos’ cheføkonom blandt andet måtte forklare sig i Radio24Syv.
Den borgerlige liberale tænketank Cepos har i den senere periode igen udtalt sig om biblioteker. Senest i Information den 23. maj, hvor cheføkonom Mads Lundby Hansen udtaler, at der er negative effekter af en lang række offentlige ydelser, blandt andet bibliotekerne. »Biblioteker gør det mere attraktivt at være på offentlig forsørgelse. Hvis man er på dagpenge eller kontanthjælp, så har man mulighed for at gå ned på biblioteket, surfe gratis på internettet, læse aviser og blade. Det trækker arbejdsudbuddet ned,« lyder det fra Cepos. 

Udtalelsen fik BF’s formand til tasterne. På Twitter svarede hun samme dag:

»Biblioteker er fri og lige adgang til information og viden – oplyste og dannede borgere skaber velstand, at påstå andet er noget vrøvl @CEPOS @informeren #dkpol«

På Bibliotekarforbundets facebookside erklærede Tine Segel sig også lodret uenig med Cepos.

»Biblioteker er fri og lige adgang til information og viden og har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. At påstå, at bibliotekerne gør det mere attraktivt at være på offentlig forsørgelse, er absurd. Tværtimod fremmer bibliotekerne social mobilitet.«


Cepos i Radio24Syv

På Radio24Syv besluttede man sig for at se Cepos’ udtalelser efter i sømmene, og bad cheføkonom Mads Lundby Hansen dokumentere sin påstand om, at biblioteker gør det mere attraktivt at være på offentlig forsørgelse. Det viste sig at være vanskeligt for cheføkonomen, der blandt andet henviste til en rapport fra de økonomiske vismænd og i øvrigt talte om, at det var rent økonomisk teoretisk, han forholdt sig til dagsordenen, da der ikke var empiri på området, der reelt viste, at bibliotekerne trækker arbejdsudbuddet ned. Efterfølgende slog økonomisk vismand, Michael Svarer, fast i Radio24Syv, at Cepos ikke kunne bruge vismændenes rapport som dokumentation for sin påstand. 

Perspektiv bringer her et uddrag af det seks minutter lange interview, så du kan få indblik i spørgsmål og svar. Du kan også høre hele indslaget via dette link

 
Radio24Syv: Du skriver, at biblioteker gør det mere attraktivt at være på offentlig forsørgelse. Hvordan det?

Mads Lundby Hansen: Hvis du ikke har et arbejde, så kan du gå ned på biblioteket, hvor du kan surfe på nettet – gratis. Du kan læse aviser, du kan låne bøger, og du kan være dernede, så på den måde er det et subsidie til fritid. Det vil sige, at det sådan set kan medvirke til at trække beskæftigelsen ned. Så det er et eksempel på offentligt forbrug, der kan trække beskæftigelsen ned, og som de økonomiske vismænd er fuldstændig enige i, og jeg mener, at det er meget vigtigt i den her debat, der handler om hvorvidt offentligt forbrug øger eller reducerer beskæftigelsen, at man også får nævnt, at der er områder af det offentlige forbrug, der kan trække beskæftigelsen ned. 

Radio24Syv: Hvor skriver de, at biblioteker skaber flere arbejdsløse. På hvilken side i deres rapport?

Mads Lundby Hansen: Jeg siger sådan set ikke, at biblioteker skaber flere arbejdsløse


Radio24Syv:
Jo, du siger at biblioteker gør det mere attraktivt at være på offentlig forsørgelse?

Mads Lundby Hansen:  Jo, det er også rigtigt, det trækker i den retning. 


Radio24Syv:
Du skriver, at bibliotekerne trækker arbejdsudbuddet ned, og så spørger jeg, hvor ved du det fra, og så siger du »det ved du ikke«, men du siger, at vismændene er enige med dig. Og så spørger jeg, hvor har vismændene skrevet, at bibliotekerne trækker arbejdsudbuddet ned? 

Mads Lundby Hansen:
Vismændene har skrevet, at kulturtilbud kan trække arbejdsudbuddet nedad i en vismandsrapport.

Radio24Syv:
Hvilken?

Mads Lundby Hansen:
Jeg tror, det var foråret 2017.

Radio24Syv:
Er det dokumenteret, at biblioteker trækker arbejdsudbuddet ned?
Mads Lundby Hansen: Nej, det, der er min pointe i den her debat, er, at der ikke ligger dokumentation for effekter af offentligt forbrug. Derfor er man nødt til at kigge på teoretisk set, hvilken vej kan det her trække, og ser man på biblioteket, kan det trække hver sin vej. Der er en effekt, der kan trække det nedad, fordi biblioteket er subsidie til fritid, og så kan der være en positiv effekt i opkvalificering af viden, men vi har ikke empiri, der går ind og måler de her effekter.


Uenige vismænd

Interviewet fortsætter, og efterfølgende kontaktede Radio24Syv de økonomiske vismænd for at høre, hvordan de så på Cepos argumentation. Her understregede økonomisk vismand Michael Svarer, at det ikke var muligt at lave den kobling, som Cepos har gjort i sin argumentation. Det, vismændene skriver i rapporten, er, at det kan formodes, at rekreative tilbud kan øge værdien af fritid. Bibliotekerne nævnes slet ikke. 

Rigtig mange stillede sig da også undrende over for Cepos’ påstand i debatten de følgende dage. Og BF var ikke alene i kommentarfelterne på de sociale medier, eksempelvis skrev forfatter Ahmad Mahmoud på sin twitterprofil »Det er en ommer @CEPOS! Gratis biblioteker dannede og styrkede mig og gjorde mig til topskatbetalende borger, maskinmester, forfatter, debattør og frivillig mentor!«

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar