Det Kgl. Bibliotek og Nota får del i de 400 millioner til kulturen

23-08-2018 af Sabrine Mønsted
I regeringens finanslovsudspil er der afsat 100 millioner kroner årligt de næste fire år til at styrke kulturområdet. Der er blandt andet øremærket penge til kulturelle oplevelser for børn og unge i udsatte boligområder. Men pengene dækker ikke de huller, omprioriteringsbidraget har skabt, lyder kritikken.

En tiltrængt indsprøjtning til et trængt kulturliv, kalder BF’s formand Tine Segel kulturministeriets nyhed om, at der i finanslovsudspillet er afsat 400 millioner kroner til kulturen over de næste fire år.

Det er først og fremmest de store kulturinstitutioner, der får tilført midler såsom Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater, Det Kgl. Bibliotek og Rigsarkivet.

Penge til formidling af kulturarv

»Der er behov for øremærkede midler til både bevaring og forskning – og ikke mindst formidlingen af vores fælles kulturarv og historie«, siger kulturminister Mette Bock i en pressemeddelelse. Der afsættes i alt 63 millioner kroner til Det Kgl. Bibliotek, der blandt andet skal styrke samarbejde med universiteterne og give bedre muligheder for at stille viden til rådighed for forskningen.

Derudover skal bevillingen styrke de handicappedes mulighed for at nyde godt af kulturtilbud. Dette gøres ved at øge bevillingen til Nota, der stiller litteratur til rådighed for blinde, svagtseende og ordblinde, skriver kulturministeriet i deres pressemeddelelse.

Kultur i udsatte boligområdet

»Samtidig vil vi investere aktivt i at styrke den kulturelle og historiske dannelse af vores børn og unge.« »Også arbejdet med børn og unge i udsatte boligområder skal prioriteres. Der er brug for at bygge op og bygge bro, og det kan kulturen bidrage aktivt til«, siger Mette Bock.

Der afsættes i alt 20 millioner kroner i 2019-2022 til, at kulturen og kunsten kan forankres bedre og spille en større rolle i udsatte boligområder. Meget positivt mener Tine Segel, der gerne så, at bibliotekerne tænkes ind i.

- Det er oplagt at støtte bibliotekerne på det her område for eksempel ved at genstarte initiativer som bogstartspakker, sætte gang i fællesspisning med mere, siger Tine Segel.

Hun understreger, at på trods af forslaget om de flere penge til kulturområder, så er det ikke ren fryd, fordi omprioriteringsbidraget stadig koster kulturinstitutionerne to procent af deres budgetter om året.

- Grønthøsteren kører fortsat, og det koster dyrt på driften, hvor der er skåret helt ind til benet, siger hun.  

Kulturspin

De radikales kulturordfører Senia Stampe kalder pengene til kulturen »en gang spin« på TV2 News. Fordi millionerne ikke kommer i nærheden af de massive besparelser, det såkaldte omprioriteringsbidraget på to procent årligt siden 2016, har betydet for kulturlivet, heriblandt også for Det Kgl. Biblioteket, hvor blandt andet 35 stillinger er blevet nedlagt (Det Kgl. Bibliotek nedlægger 35 stillinger)

Her kan du se et samlet overblik over prioriteringerne af de 400 millioner kroner

NB: Regeringens samlede finanslovsforslag forventes offentliggjort den 30. august 2018.


Skriv en kommentar