En ny bibliotekslov skal bygge på visioner

17-04-2018 af Anette Lerche
En ny bibliotekslov, der fastholder det kommunale selvstyre. Det var et ønske flere bibliotekschefer gentog fra talerstolen til Danmarks Biblioteksforenings topmøde i Herning.

- Jeg synes, den lov vi har i dag er ualmindelig risikofyldt. I hænderne på de forkerte vil dalende udlånstal bruges som et argument for at begrænse ressourcerne. Lad os fritages fra det åg, materialerne udgør. Hvis vi blot skal have et nyt ord ind i den nye lov, så er det samlingspunkt. Samlingspunkt for involvering, deltagelse og demokrati, sagde bibliotekschef i Silkeborg Lars Bornæs fra talerstolen på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i Herning den 12. og 13. april. 

Også Danmarks Biblioteksforenings formand Steen B. Andersen ønsker en ny bibliotekslov. Han pegede i debatten på tre områder, han gerne så tænkt ind i loven. Nemlig litteraturen, biblioteket som mødested og de digitale udfordringer, særligt hvordan borgerne kan mestre dem. 

- Vi er utilfredse med, at vi kun bliver målt på medierne. Når man taler læselyst og litteratur, kan det foregå på mange andre måder end ved at formidle en bog. Og så skal læselysten – i samarbejde med skoler og forældre – være en opgave for bibliotekerne, sagde han.

Steen B. Andersen var en af flere varme fortalere for en fornyelse af den nuværende bibliotekslov. Men der var også flere, der manede til eftertanke. Blandt dem Erik Thorlund Jepsen, biblioteksleder i Vordingborg Bibliotekerne. 

- Jeg er lidt forundret over, at man kun taler om folkebibliotekernes formålsparagraf, når man taler om en revision af biblioteksloven. For vi er dybt afhængige af, at loven forpligter staten på et engagement på en lang række områder, for eksempel centralbibliotekerne, kompetenceudvikling, nationale services, bibliotek.dk og danbib. Hvis vi bare tager de her forpligtelser og ikke regner nationalbibliotekerne med, så yder staten en kvart milliard kroner til dette område. Vi skal huske, at hvis vi arbejder for en ny bibliotekslov, så er det hele loven, der skal ses på, og derfor skal vi også forholde os professionelt til hele loven. Derfor appellerer jeg til, at man har et større blik på loven end bare formålsparagraffen, sagde Erik Thorlund Jepsen.

Det synspunkt støttede tidligere formand i Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen. Han mener, at man bør fokusere på visionerne og strategien, inden man piller ved loven og mindede om, at den nuværende regering er optaget af to ting. Markedet og brugerbetaling.  

Biblioteket gør dig klogere
Regeringen var også repræsenteret, idet kulturminister Mette Bock besøgte Danmarks Biblioteksforenings topmøde for at præsentere sit syn på bibliotekerne og muligheden for en ny bibliotekslov.

- Biblioteket gør dig klogere – det er hævet over tid og sted. At gøre borgerne dannede, kloge og oplyste var en kerneopgave for folkebibliotekerne, da de blev etableret, og det er det også om 50 år, indledte kulturminister Mette Bock. Men trods sin grundlæggende tillid til bibliotekerne, ser hun også store udfordringer, eksempelvis det dalende udlånstal.

- Min opfordring til politikere og fagfolk er, at I skal gå offensivt og ambitiøst til værks, sagde Mette Bock og pegede på, at bibliotekerne bør udnytte de digitale muligheder, ligesom hun fremhævede, hvordan bibliotekerne nogle steder udvikler sig til vor tids forsamlingshuse, men med et fortsat fokus på at opfylde det formål, der er beskrevet i bibliotekslovens formålsparagraf. 

- Jeg er ikke så optaget af at ændre biblioteksloven. Men som lovgivere skal vi være opmærksomme på, at den lovmæssige ramme om bibliotekernes virke er tidssvarende, eller om der er behov for et serviceeftersyn, sagde Mette Bock.

Biblioteket som et oplysende anker 

Kulturminister Mette Bock var ikke den eneste folketingspolitiker, der gæstede mødet i Herning. Også kulturordfører fra socialdemokratiet Mogens Jensen, og venstres kulturordfører Britt Bager deltog i debatten om en ny bibliotekslov. 

- Bibliotekerne er gode til at række ud mod fremtiden, og der er sket en fremgang i bibliotekernes besøgstal, og det skal de have ros for. Om lovgivningen er fulgt med, må man kigge på, men et lovtjek og en revision skal bygge på en vision om, hvad man vil, og hvilke udfordringer bibliotekerne står over for. Der er en opløsning af fællesskaber i gang, og teknologien gør, at vi får et mere og mere individualiseret medieforbrug, og det skal biblioteket svare på. En anden udfordring er fake news, og her skal bibliotekerne udfylde en rolle og bringe oplysning og viden ud til borgerne, og så er der den vigende læselyst og de 700.000 læsesvage voksne, som også er en udfordring. Visionen skal svare på de udfordringer, sagde Mogens Jensen, der foretrak, at man talte om visioner, før man taler om et behov for en ny lov.

Britt Bager roste også bibliotekerne for at forny sig og tiltrække flere besøgende.

- Hvis vi ser bibliotekerne som et oplysende anker i den moderne medievirkelighed, definerer kerneopgaven som fri og lige adgang til information og viden, og vi beder bibliotekerne om at være innovative inden for den overskrift, så går vi ikke helt galt i byen, sagde hun.

Mette Bock skitserede den videre proces omkring bibliotekerne. »Den skal være dialogpræget«. Hun indbød kulturordførerne til at drøfte biblioteksområdet med KL, og der skal afholdes en konference om bibliotekerne. 

Skriv en kommentar