Farvel til Aalborgskolen

17-05-2018 af Anette Lerche
Torsdag den 21. juni holder Aalborgskolen farvelreception. Det bliver også den sidste dag, skolen holder åbent.
Aalborgskolen havde indtil 2017 til huse på Frederik Bajers Vej. Arkivfoto Baghuset

I 2015 blev det besluttet, at Institut for Informationsstudiers Aalborgafdeling skulle lukke. 

I år bliver 17 studerende bachelorer, tre studerende afslutter Det Erhvervsrelaterede projekt og otte studerende afslutter deres kandidatuddannelse. De bliver dermed de sidste, der får et eksamensbevis efter at have modtaget undervisning i Aalborg. For både studerende og ansatte er det et vemodigt farvel.

Studievejleder Karina Øgendahl er en af de ansatte, der har været med til det sidste, og hun understreger, at Aalborgskolen altid har været noget særligt.

- Det er med meget kærlige tanker, jeg tænker på Aalborgskolen og den tid, den har været der. Den har altid haft et helt særligt studiemiljø, fordi den ikke var så stor. Alle nye studerende blev modtaget af en flok ældre studerende, og vi har altid haft aktiviteter på kryds og tværs af årgangene, og det har gjort den helt særlig, siger hun. 

Karina Øgendahl understreger, at der er gjort et stort stykke arbejde for at sikre, at de 17 bachelorer kommer godt videre i deres uddannelsesforløb på andre kandidatstudier eller på DEP. Kun meget få af dem vælger at fortsætte deres kandidat på Institut for Informationsstudier i København.

 I anledning af skolens lukning er der reception for alle, der har en tilknytning til Aalborgskolen, eksempelvis tidligere studerende, ansatte eller censorer, torsdag den 21. juni klokken 15.30 til 17.30, Alfred Nobels Vej 21B, 9220 Aalborg Øst i lokalet på NOVI. Tilmelding via Institut for Informationsstudier. 


Kommentarer (1)

10. juni 2018 kl. 19:43
Så lykkedes det at få biblioteksskolen i Aalborg nedlagt. Det har været undervejs nogle gange før, voldsomst i 1988, da kulturministeren var langt fremme med et ønske om at nedlægge den. Egentlig skulle den slet ikke have været oprettet så langt væk fra hovedstaden.

Biblioteksskolen i Aalborg har aldrig rigtigt været timet, sådan at den passede til tiden netop nu, enten var den for tidligt på den, eller også for sent, men der har alligevel været liv i den, siden den holdt så længe.

I 1960erne blev hele den udbygning af det danske samfunds offentlige service og undervisning, der er forudsætningen for det samfund, vi har i dag, planlagt. Den service, man hidtil kun havde haft adgang til i København og de større byer, blev udstrakt til hele landet i løbet af et par årtier, for derefter gradvist igen at blive nedtrappet.

Biblioteksloven af 1964 var en meget fremsynet lov, der havde taget højde for de kommende kommunesammenlægninger i 1970. For fremsynet skulle det senere vise sig. Kommuner med over 5.000 indbyggere skulle have heltidsbibliotek, og det fik næsten alle kommuner i 1970, men man sørgede ikke samtidigt for at få uddannet nogle flere bibliotekarer. Bibliotekstilsynet mente i 1970, at der ikke ville være tilstrækkeligt med velkvalificerede ansøgere til de mange nye lederstillinger. Derfor valgte Bibliotekstilsynet at indlede den dispensationspraksis, som kommunerne endte med at have vundet hævd på, på det tidspunkt hvor der ikke mere var mangel på bibliotekarer.

Efter en del kampe fik Aalborg en afdeling af Danmarks Biblioteksskole. Den kom både for tidligt og for sent. For sent i forhold til behovet og for tidligt i forhold til AUC, der først startede året efter. Biblioteksskolen blev aldrig det, som vi havde håbet på, en del af det nye universitetscenter, men forblev styret fra Birketinget.
Alligevel var det en spændende skole, man fik op at stå i Aalborg. Den tiltrak lidt andre typer af studerende med et lidt mere alsidigt og praktisk erfaringsgrundlag, som vi var meget glade for at få ud i bibliotekerne. Vi kunne bare ikke beskæftige dem allesammen, og skolen var meget længe om at finde ud af, at uddanne de studerende til andet end arbejdet i offentlige biblioteker.

Har I fået skrevet historien om skolen på Langagervej i Aalborg ned, så vi alle kan læse den? eller afleverer I bare en portion arkivmateriale i Rigsarkivet?
Tak for indsatsen i Aalborg.

Skriv en kommentar