Hvad må du som chef i en OK-konflikt?

23-03-2018 af Sabrine Mønsted

Som chef er du i hovedreglen ikke omfattet af en eventuel konflikt, men der er regler for, hvordan du må agere. Du må for eksempel ikke sætte organiserede medarbejdere til at udføre strejke- eller lockoutramte kollegers opgaver. Få overblik over dit handlerum her.

OK18-demonstration i Aarhus. Foto: Philip Davali

Chefer er ikke omfattet af konfliktvarslet, definitionen af »chef« handler om dit ansvar i stillingen og din løn (læs mere om definitionen i linket nederst). Desuden er tjenestemænd og tjenestemandsansatte chefer ikke omfattet af konflikten.

Hvad må du i forhold til medarbejderne?

Konfliktramt arbejde er alle de opgaver, konfliktramte medarbejdere normalt ville have udført. Du må ikke pålægge medarbejdere, der er organiserede, men ikke er omfattet af strejken/lockoutet at udføre konfliktramt arbejde. Medarbejderne skal således udføre deres sædvanlige arbejde og i samme omfang.

Hvad må du, som chefen, udføre af arbejde?

Chefer skal fortsætte deres arbejde som hidtil. De vil desuden i et vist omfang være forpligtede og berettigede til at overtage arbejdsfunktioner, som ellers skulle være varetaget af ansatte omfattet af konflikten.

Respektér en lovlig konflikt

KL skriver i deres vejledning omkring overenskomstmæssige konflikter, at kommunerne skal respektere en lovlig konflikt og ikke ukritisk lade medarbejdere udføre mere arbejde eller arbejde uden for deres normale arbejdsområde. KL henstiller også til, at kommunerne, under en omfattende konflikt, ikke forsøger at videreføre normal drift, men i stedet varetager de mest nødvendige opgaver.


Læs mere om chefer og konflikt – OK18.


Skriv en kommentar