Hvordan definerer vi bibliotekarens mission af i dag?

26-09-2018 af Sabrine Mønsted

Workshop med ph.d. i moderne intellektuel historie fra London University Matt Finch, hvor du bliver klogere på nogle af de helt centrale udfordringer omkring demokrati, professionalisme og bibliotekarens mission.

Matt Finch

BF afholder Workshoppen: Politics, professionalism, and the Age of Fake News: A Visit to Library Island

den 29. oktober kl. 9-16. Der skal diskuteres spørgsmål såsom:

  • Hvordan definerer vi bibliotekarernes mission i dag?
  • Hvad betyder det for den service og de partnerskaber, vi vælger? 
  • Hvilke stemmer hører vi ikke i debatten?
  • Hvordan reagerer vi på politiske ændringer og turbulens?
  • Hvilken rolle spiller biblioteker i en tid med digital misinformation?


Læs mere om ideen med Library Island og Dr. Matt Finch.

Læs mere om Library Islandmechanicaldolphin.com/2017/06/26/library-island-hits-nls8

Workshoppen vil foregå på både dansk og engelsk, da Matt Finch er engelsktalende, men selve gruppediskussionerne og -arbejdet vil foregå på dansk.

Målgruppe: Alle medlemmer af BF er velkomne (workshoppen er kun åben for medlemmer). Der er plads til maks. 50 deltagere.

Deltagerpris: Gratis.

Meld dig til her.

Skriv en kommentar