Karakterkravet på 6 har givet færre studerende på Informationsvidenskab og kulturformidling på KU

08-08-2018 af Anette Lerche
Et nyt karakterkrav på 6,0 på Københavns Universitet har ført til et forventet fald i antallet af optagne studerende på Informationsvidenskab og kulturformidling. Institutleder Jens-Erik Mai er dog godt tilfreds. Han havde på forhånd håbet på at kunne optage 100 nye studerende, og netop det mål er indfriet.
BF var klar med morgenkaffe, da de studerende i 2017 flyttede ind i de nye lokaler på Københavns Universitet. Arkivfoto: Simon Klein-Knudsen

Der er sket et fald i antallet af optagne studerende på Informationsvidenskab og kulturformidling på Københavns Universitet. I 2017 optog uddannelsen 140 studerende, og det tal er faldet til 100 i 2018. Men institutleder Jens-Erik Mai er godt tilfreds med antallet og glæder sig til at tage imod de nye studerende. 

- Vi havde håbet på at få 100 nye studerende, og det har vi fået. Der er sket et fald, men det er sket på grund af minimumskravet på 6,0, siger Jens-Erik Mai. 

 Han er spændt på, hvad det nye karakterkrav betyder for frafaldet på studiet.

- Sidste år havde cirka 60 procent af de studerende, vi optog, et karaktergennemsnit på under 6,0. I år har vi optaget 100 studerende, der alle har et snit over 6,0. Så vi er faktisk meget tilfredse med optaget, fordi det viser, at vi har løftet den opgave, der lå i at markedsføre og tilbyde en uddannelse, der var attraktiv for de 100 studerende, der var vores mål, siger Jens-Erik Mai.

 Af de 100 studerende, der er blevet tilbudt plads, har de 90 sagt ja tak til pladsen. Sidste år blev 174 tilbudt plads og her sagde 140 ja tak til pladsen. 

Det er Jens-Erik Mais håb, at frafaldet i år vil blive mindre, hvor det i de senere år har været hver tredje studerende, der faldt fra.

 - Vi kan se, at de studerende, der blev optaget på ledige studiepladser og de studerende, der havde lave karakterer havde det største frafald, og netop den tendens har været baggrunden for, at Københavns Universitet har indført et minimumskrav om 6,0 i snit. 

De nye studerende er de første, der starter på en bachelorordning, hvor de studerende enten skal vælge kulturformidlingsvejen eller informationsvidenskabsvejen. Det er indført efter et klart ønske fra de studerende og håbet er, at også det vil mindske frafaldet på uddannelsen.

Skriv en kommentar