Konference om tidlig kulturstart

07-11-2018 af Sabrine Mønsted
Slots- og Kulturstyrelsen holder den 3. december konferencen: »En tidlig kulturstart i dagtilbud« med fokus på partnerskaber. Ønsket er, at børn skal møde kunst og kultur tidligt gennem et samarbejde mellem dagtilbud og kulturinstitutioner.
Konferencen »En tidlig kulturstart i dagtilbud« holdes den 3. december i Horsens og åbnes af kulturminister Mette Bock. Tanken er, ifølge Slots- og Kulturstyrelsen, at inspirere kulturinstitutionerne til at bruge puljen »en tidlig kulturstart gennem store partnerskaber«. Der kan for eksempel søges om tilskud til at etablere nye partnerskaber, og eksisterende partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner kan søge om midler til at inddrage flere partnere.

Puljen er på 5,5 millioner kroner og har ansøgningsfrist 15. januar 2019.

»Vi samler kultur-, dagtilbuds- og professionsfolk, der har ambitioner for, at børn skal møde kunst og kultur af høj kvalitet i deres hverdag. Det er præcis det, puljen støtter. Meningen er, at alle børn – og ikke kun nogle børn – får mulighed for at møde professionelle kunstnere og formidlere i hverdagen«, siger enhedschef i styrelsen Ole Winther.

Det er gratis at deltage på konferencen, hvor der blandt andet vil være oplæg om partnerskaber mellem kulturinstitutioner og dagtilbud og eksempler på fordele og udfordringer.

Tilmeldingsfrist er fredag 23. november.

Se tilmelding og program for konferencen
https://slks.dk/boern/smaa-boern/puljen-til-en-tidlig-kulturstart/konference-om-en-tidlig-kulturstart/

Læs mere om puljen og ansøgningsproces
https://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/puljen-til-en-tidlig-kulturstart/


Skriv en kommentar