Næstved får en halv million kroner til vagter

31-01-2018 af Anette Lerche

Vagter i den selvbetjente åbningstid skal sætte en stopper for en gruppe unge, der har lavet hærværk og ballade på bibliotekerne i Næstved i en længere periode.

Næstved Kommunes Kultur- og Demokratiudvalg har bevilliget en halv million kroner til en vagtordning, der skal sætte en stopper for den ballade og hærværk, der har betydet, at mange lånere i den selvbetjente åbningstid har følt sig generet.

Med den ekstra halve million bevilliget fra politikerne, kan biblioteks- og borgerservicechef Karen Delfs nu hyre vagter til den selvbetjente åbningstid og installere ekstra overvågningskameraer. Indtil videre er pengene bevilliget for resten af 2018, men Karen Delfs’ håb er, at løsningen gøres permanent, for ellers vender problemerne bare tilbage.

- Vi har haft problemer med en gruppe unge under 18 år, og det har ført til mange henvendelser fra borgere, der ikke længere har lyst til at komme på biblioteket. I første omgang krævede de handling fra os som bibliotek, men et selvbetjent bibliotek er jo som en banegård med tag over. Det er et offentligt sted, og her kan vi som personale ikke gøre noget, men det kan borgerne selv. Det har de også prøvet, men det har blandt andet resulteret i en fuckfinger som svar fra de unge. Det er vigtigt, at vi taler om uroproblemerne og gør noget ved det, så vores brugere igen tør komme på bibliotekerne, siger Karen Delfs.

Hun mener dog ikke, at problemet er løst alene ved en vagtordning.

- Vi har et tæt samarbejde med SSP og politiet. Desuden har vi en medarbejder med socialrådgiverbaggrund, der har viden på det her område. Vi er jo som bibliotekarer og hk’ere ikke klædt på til at lave forebyggende foranstaltninger, men vi har tilbudt som bibliotek at deltage i de tværgående samarbejder, hvor jeg godt kan forestille mig, at vi får en mere aktiv rolle end bare at observere og indberette det, vi oplever. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver en opgave for bibliotekerne at være en mere aktiv medspiller i forhold til de her problemer fremover. Der er jo en grund til, at de unge vælger at komme her. Som bibliotek vil vi gerne være borgernes hus og rumme aktiviteter, som andre har det faglige ansvar for. Eksempelvis ved at tilbyde vores lokaler til ungdomsklubberne.

Skriv en kommentar