Nedskæringer på Institut for Informationsstudier

10-01-2018 af Sabrine Mønsted

I alt har INF måttet sige farvel til 14 medarbejdere på ganske kort tid, heraf en stor del videnskabelige medarbejdere, der fratræder henover sommeren 2018. Det sker i en tilpasning til færre studerende og omstruktureringer på Københavns Universitet.

Færre studerende er en af grundene til nedskæringer på Institut for Informationsstudier. Arkivfoto Simon Klein-Knudsen.

Institut for Informationsstudier (INF) har gennem de sidste tre-fire år oplevet en tilbagegang af studerende på grund af færre ansøgninger til studiet og et større frafald. 

- Det er den væsentligste årsag til, at vi har måttet lave en tilpasning af instituttet, siger institutleder Jens-Erik Mai. I justeringerne er der også taget højde for, at Københavns Universitet i 2018 indfører et krav om et karaktergennemsnit på minimum seks. 

- Det vil ramme os, fordi en stor del af de studerende, vi optog i 2017, havde et gennemsnit under seks, siger Jens-Erik Mai, der forudser, at optaget i 2018 måske kan komme helt ned på 70 studerende. 

Tilpasningens tre faser 
- Det har stået klart i flere år, også før jeg tiltrådte som institutleder, at der på længere sigt vil være et overskud af undervisningstimer. Fordi vi er et lille institut med én uddannelse, bliver vi ramt hårdt, når der er fald i de studerende. 

Overskuddet af undervisningstimer er beregnet til ca. 9.000 timer og balanceres altså nu med færre videnskabelige medarbejdere. 

»Tilpasningen« har været inddelt i tre faser, hvor man, uden held, i første omgang forsøgte at omplacere medarbejdere til andre institutter på Det Humanistiske Fakultet. I anden fase blev alle tilbudt en frivillig fratrædelse, hvilket seks tog imod. I tredje fase blev to medarbejdere afskediget. 

- Det er trist. Det er gode kollegaer, der har været her i mange år og været med til at tegne uddannelsen, siger Jens-Erik Mai. 

14 medarbejdere i alt 
Der er også sket tilpasninger i forbindelse med fusionen med Københavns Universitet. Blandt andet er alle institutbiblioteker blevet virksomhedsoverdraget til Det Kongelige Bibliotek fra 1. januar 2018, hvoraf INF’s bibliotek var det største med tre medarbejdere. Derudover er en kommunikationsmedarbejder overgået til fakultetets nyoprettede kommunikationsenhed, og en anden medarbejder er gået på pension. Så i alt siger instituttet farvel til 14 medarbejdere på ganske kort tid. 

Herfra skal vi vokse
- Nu skal vi bruge den platform til at agere, siger institutlederen. 

- Det er planen og min forhåbning, at vi vokser herfra og bliver stærke. Vi har allerede taget flere tiltag for at gøre bacheloruddannelsen mere attraktiv, og vi har ændret navn for at gøre vores profil klar og gøre det tydeligt, at vi tilbyder en universitetsuddannelse.

Udfordringen bliver at »sælge« uddannelsen til de unge og samtidig bevare det unikke hos os, heriblandt nogle af de traditionelle bibliotekariske kompetencer.  


Læs også

Skriv en kommentar