Next Library-konference i Berlin 2018

07-02-2018 af Sabrine Mønsted

Har du gode ideer til workshops eller oplæg til dette års Next Library-konference i Berlin den 13.-14. september? Så er det nu, du skal byde ind.

Traditionen tro så opfordres alle biblioteksudviklede, -tænkere og -praktikere til at komme med gode ideer til konferencen Next Library 2018, som i år er rykket fra Aarhus til Berlin. Konferencens styrke er, at den er et produkt af idérigdommen i den samlede internationale biblioteksverden.

Blandt årets fem temaer er der »(Digital) Literacy«, som blandt andet handler om livslang læring, adgang til medier og information, blended learning og gamification. Og »Disruption«, som handler om, hvordan man håndterer transformationen i bibliotekerne, for eksempel den voksende faglige diversitet hos medarbejderne, det personlige engagement og udviklingen fra mere traditionelle roller mod det, der kaldes »new librarianship«.  Under dette tema er også brugerperspektivet, eksempelvis muligheder og begrænsninger for brugerdeltagelse og inddragelse. 

Sessions eller korte oplæg

Der efterlyses bud på interaktive sessions, der involverer deltagerne, og det er såkaldte »Ignite Talks« under mottoet: »enlighten us, but make it quick!«. Her må et oplæg tage fem minutter og skal indeholde 20 slides, der har til formål at dele en idé eller et emne, som andre kan blive inspireret af.

Her finder du årets temaer og praktisk information om, hvordan du byder ind med ideer.


Skriv en kommentar