Ny undersøgelse om stigende uroproblemer på bibliotekerne

07-02-2018 af Anette Lerche
I 2017 offentliggjorde BF en undersøgelse foretaget blandt forbundets tillidsrepræsentanter, der viste, at der er stigende uroproblemer på bibliotekerne. En ny rundspørge foretaget af Slots- og Kulturstyrelsen bekræfter også en stigning.

Slots- og Kulturstyrelsen har spurgt landets 97 bibliotekschefer til niveauet af uro og konflikt inden for de seneste fem år. Og det er steget, vurderer 26 procent af de 72 chefer, der har besvaret undersøgelsen. 12 procent svarer, at problemerne gennem de seneste fem år er vokset i den bemandede åbningstid. 21 procent svarer, at det er sket i både den bemandede og ubemandede åbningstid. 72 procent svarer, at stigningen er sket i den tid, hvor bibliotekerne er uden opsyn.

Undersøgelsen fremgår af et svar fra kulturminister Mette Bock (LA) til Folketingets Kulturudvalg. Og undersøgelsens resultater bekymrer. Til Belingske siger Socialdemokratiets undervisningsordfører og medlem af Kulturudvalget Annette Lind om undersøgelsen den 4. februar:

»Det er en meget uheldig udvikling med folkebibliotekerne, der er en vigtig kulturinstitution for så mange. Vagtværn og folkebiblioteker harmonerer dårligt.«

Senest har Perspektiv beskrevet, hvordan vagter og overvågning er blevet en del af løsningen på stigende uro og konflikter på biblioteker i både Nuuk og Næstved. Og den slags tiltag kan være nødvendige for at dæmme op for problemerne, mener BF’s formand Tine Segel.

»Vi konstaterer en tendens, og vi vil arbejde aktivt for at sikre, at der kommer beredskaber og overfaldsalarmer der, hvor det er nødvendigt,« sagde Tine Segel til Berlingske.


Kommentarer (1)

7. februar 2018 kl. 14:30
Man ligger, som man har redt...

Engang arbejdede man for biblioteket som et sted til fordybelse og ro. Nu skal det være en stor legeplads for både børn og voksne. Den særlige aura og respekt er væk...

Skriv en kommentar