Selvbetjente biblioteker i Greve udelukker børnene

20-12-2018 af Sabrine Mønsted
Forfatter Signe Wennebergs Facebookopslag om, at børn under 16 år ikke længere må komme på biblioteket i Tune og Karlslunde i Greve Kommune fra januar 2019, hvor filialerne bliver selvbetjente, har sat gang i en debat – med mere end 2.000 delinger og »likes« og mere end 300 kommentarer.

»Bøgerne er alt for vigtige til, at vi er så uciviliserede, at vi afskærer bøgerne fra børnenes verden. Bibliotekarer er alt for vigtige ressourcepersoner i børns formative år til, at de skal fratages muligheden for at møde sådan nogle mennesker der ved, hvordan man bliver klogere og får mere perspektiv på alt her i livet«, skriver Signe Wenneberg i et opslag på Facebook

Baggrunden er, at Greve Kommune i oktober har truffet en politisk beslutning om at gøre de to biblioteksfilialer i Tune og Karlslunde til rene selvbetjente biblioteker fra 2019, da biblioteksområdet skal spare to millioner kroner. 

Og da reglerne for den selvbetjente åbningstid i Greve, som i mange andre kommunerne er, at børn under 16 år ikke selv må lukke sig ind, betyder det, at børn under 16 år ikke længere kan benytte sig af deres nærbibliotek. 

- Konkret vil der være personale fire gange om ugen, men kun for at tage sig af reservationer, udstillinger og oprydning, siger leder af børne-, voksen-, og udlånsområderne John Holmgaard Ulletved Knudsen Larsen, der også oplever reaktioner fra biblioteksbrugere både på Facebook og i biblioteket. 

Børn skal have adgang

Reaktionerne er overraskelse og undren, fortæller John Holmgaard Ulletved Knudsen Larsen, der understreger, at konsekvenserne af, at filialerne bliver selvbetjente, er en proces, der ikke er afsluttet i forhold til adgangen for børn.  

- I starten af det nye år skal politikerne tage stilling til en række senarier og træffe en beslutning. Det kan være at holde fast i den nuværende aldersgrænse, at sætte aldersgrænsen ned eller åbne »dørene« til biblioteket uden aldersgrænse, siger John Holmgaard Ulletved Knudsen Larsen, der personligt håber på det sidste. 

 - Det har været min holdning til de selvbetjente biblioteker helt fra starten – at børn bør have adgang på lige fod med alle andre, siger han. 

Han håber også, at den debat som Signe Wennebergs Facebookopslag har vakt om adgangen til bibliotekerne og bibliotekarers betydning kan være startskuddet til en større samfundsdebat om kulturpolitik og kulturstrategi.

BF’s formand Tine Segel har senest i et debatindlæg i Ekstra Bladet den 17. november 2018 påpeget, at det er problematisk, når selvbetjente biblioteker indføres som en spareøvelse i stedet for som et supplement til den betjente åbningstid.  

Skriv en kommentar