Studerende: Biblioteket har altid været under forandring, men er lige aktuelt

05-02-2019 af Sabrine Mønsted
»Fremtidens bibliotek skal være gamle værdier i nye rammer«, skriver tre studerende på INF i et debatindlæg på kultursitet Kulturmonitor.dk.
»På INF pendler vi mellem at kalde de nye bibliotekstendenser for »udfordringer« og »muligheder«, ligesom biblioteksbrugerne skiftevis hedder »lånere«, »brugere« og »borgere«.

Her rynkes på næsen af mediernes udråb af folkebibliotekets identitetskrise, for her ved vi, at folkebiblioteket altid har været i forandring.

Vi ved, hvilken betydning biblioteksinstitutionen har for vores velfærdsstat«, skriver de tre studerende Anna Arendse Thorsen, Rikke Blaabjerg og Katja Klyverts i et debatindlæg 22. januar 2019, der er et indspark i debatten om fremtidens bibliotek sat i gang af kulturminister Mette Bock og KL under overskriften Ordet er frit – biblioteket er dit.

»(…) Alle borgeres lige adgang til biblioteksadgang uanset samfundsstatus er en værdi, der er lige så aktuel i dag, hvor filterbobler og fake-news udfordrer borgernes frie og lige adgang til viden og information«, skriver de tre studerende og understreger, at biblioteket samtidig er den kulturinstitution, hvor danskere mødes på tværs af sociale skel, uddannelse og alder.«

Læs hele debatindlægget Fremtidens bibliotek skal være gamle værdier i nye rammer på Kulturmonitor.dk.

Skriv en kommentar