Licensforhandlinger samles på Det Kgl. Bibliotek

25-02-2019 af Anette Lerche

For at stå stærkere over for de store forlag i licensforhandlingerne overflyttes DEFF til Det Kgl. Bibliotek.

Licensområdet, der i dag hører under Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF), skal overflyttes til Det Kgl. Bibliotek, skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse den 21. februar.

Ved at samle de nationale licensforhandlinger ét sted på Det Kgl. Bibliotek vil man styrke forhandlingsmulighederne over for de videnskabelige forlag for at få lavere priser på tidsskriftartikler og mere Open Access.

Baggrunden for beslutningen er en række anbefalinger fra den arbejdsgruppe, der blev nedsat i foråret 2018 for at se på fremtidens forskningsbiblioteker. Arbejdsgruppen har blandt andet vurderet, at universiteternes biblioteksbetjening kan forbedres med fælles løsninger, eksempelvis i form af et fælles bibliotekssystem for alle landets universiteter og en styrket strategisk indsats inden for Open Science og data management.

Se hele pressemeddelelsen fra Kulturministeriet

Læs arbejdsgruppens rapport med anbefalinger 

Analyse af trends på forskningsbiblioteksområdet 

Beskrivelse af forskningsbiblioteksområdet 

Oxford Research: Analyse af det fremtidige behov for forskningsbiblioteksbetjeningSkriv en kommentar