Hvordan går det med KVINFO’s bibliotek?

09-04-2019 af Sabrine Mønsted
Efter meget debat blev KVINFO’s bibliotek i januar 2018 overflyttet til Det Kgl. Bibliotek, der i tilgift fik bibliotekets tre millioner støttekroner fra Kulturministeriet.
Kvinfos bibliotek
Efter meget debat blev KVINFO’s bibliotek i januar 2018 overflyttet til Det Kgl. Bibliotek, der i tilgift fik bibliotekets tre millioner støttekroner fra Kulturministeriet.

Forskningsbibliotekar Jytte Nielsen valgte at flytte med samlingen. Perspektiv har spurgt hende, hvad overflytningen har betydet.

- Det Kgl. Bibliotek har overtaget KVINFO’s landsdækkende forpligtigelse, hvilket betyder, at alle borgere over 18 år i hele landet kan skrive eller ringe til mig med spørgsmål inden for kønsforskning. Og så har jeg jo nu mulighed for at formidle Det Kgl. Biblioteks mange elektroniske ressourcer på kønsforskningsområdet. Dem havde KVINFO ikke økonomi til at abonnere på. De fysiske bøger, jeg årligt indkøber, kommer også fortsat hele landet til gode gennem det interurbane udlån, siger Jytte Nielsen.

Under overflytningen gennemgik hun hele KVINFO’s bibliotekssamling og overflyttede alt det, som Det Kgl. Bibliotek ikke havde i forvejen. Desuden flyttede »Den Grå Samling« med, der omfatter specialer, politiske dokumenter og ældre rapporter inden for køns- og ligestillingsproblematikker.

- Desværre er det en samling, der ikke vil blive opdateret på Det Kgl. Bibliotek. Det kunne lade sig gøre på KVINFO, fordi vi som bibliotek havde et meget afgrænset område, hvor vi indsamlede og dokumenterede alt relevant for ligestilling- og kønsforskning, men på Det Kgl. Bibliotek er vi ét fagområde blandt mange, så det er der ikke ressourcer til, men den eksisterende Grå Samling bliver flittigt brugt, siger Jytte Nielsen. Der er altså både vundet og tabt på flytningen af KVINFO’s bibliotek til Det Kgl. Bibliotek, mener Jytte Nielsen.

- Samlingen om kønsforskning og min støttefunktion som informationsspecialist er kommet tættere på forskere og studerende. Jeg sidder for eksempel på Søndre Campus på Københavns Universitet og jeg har oprettet en fagside med link til materialer og ressourcer inden for kønsforskningen.

Første nationale licens til kønsforskning
Desuden har Det Kgl. Bibliotek indkøbt den første nationale licens til databasen Women’s studies International med internationale kilder på kønsforskningsområdet, som alle kan tilgå gennem deres folkebibliotek eller forskningsbibliotek.

De helt unge ingen adgang
Men bibliotekets samling er kommet længere væk fra de unge under 18 år.

- Vi havde på KVINFO mange 8.-9. klasser, der kom på besøg, for eksempel når de skulle skrive opgave om ligestilling, kvindehistorie eller kønsstereotyper. Dem servicerer jeg ikke mere. Desuden er der gået noget dynamik tabt. KVINFOs bibliotek var et trygt lille afgrænset sted, hvor alle typer af brugere, studerende, skoleelever, aktivister og ligestillingskonsulenter kom og fik en udstrakt service. Det betød, at der ofte opstod nye idéer og projekter gennem videndelingen, siger hun.

Skriv en kommentar