International pris til dansk biblioteksudvikler

06-03-2019 af Sabrine Mønsted

Tidsskriftet Library Journal uddeler hvert år prisen Movers & Shakers til biblioteksfolk, der nytænker bibliotekerne. I år går prisen til Sidsel Bech-Petersen fra Aarhus Kommunes Biblioteker.

Sidsel Bech-Petersen er blot den anden dansker, der modtager Movers & Shakers-prisen. Prisen er blevet uddelt af det amerikanske tidsskrift Library Journal siden 2002 og den gives til personer, der har skabt nytænkning i bibliotekerne og påvirket, hvordan der arbejdes med biblioteker globalt.

Sidsel Bech-Petersen har som en del af ledelsen på Aarhus Kommunes Biblioteker været en væsentlig drivkraft i udviklingen af Aarhus Bibliotekerne og får blandt andet prisen for sit arbejde med Design Thinking, hvor brugerne bliver inddraget i designløsninger og udvikling. For eksempel har hun som repræsentant for Aarhus Bibliotekerne i samarbejde med Bill & Melinda Gates Foundation, Chicago Public Libraries og designfirmaet IDEO lavet en model for, hvordan biblioteker kan arbejde med Human Centered Design og design thinking, og hun har været med til at udvikle en håndbog i brugerinddragelse, der i dag er oversat til 15 forskellige sprog.

Borgerne i centrum

Sidsel Bech-Petersen er også en del af gruppen bag Aarhus Bibliotekernes internationale konference Next Library, der fokuserer på bedre services for biblioteksbrugere. Konferencen er blevet et internationalt anerkendt koncept, der har været »lånt ud« til blandt andet Chicago og Berlin og i 2020 afholdes i Australien.

»Der er ingen tvivl om, at drivkraften for mig er at skabe et bedre bibliotek for borgerne. Bibliotekerne er borgernes sted og moderne biblioteksudvikling handler derfor i høj grad om at kunne udvikle med borgerne i centrum: både sammen med dem - og på baggrund af den viden, vi får om borgernes behov gennem for eksempel interviews og observationer«, siger Sidsel Bech-Petersen.

Sidsel Bech-Petersen har siden 2005 været ansat i Aarhus Kommunes Biblioteker som biblioteksudvikler. I dag er hun leder af projektudvikling og borgerinddragelse i bibliotekerne.

Skriv en kommentar