Kultur formidles bedst gennem menneskelige relationer

31-01-2019 af
Tønder Bibliotek vinder Bibliotekernes formidlingspris for at formidle dansk kultur, demokrati og litteratur på en inddragende og levende måde til ventende asylansøgere.
Formidlingspris til Tønder Bibliotek
For to år siden opstod ideen om et samarbejde mellem Tønder Bibliotek og Asyl Syd. Ønsket var at give ventende asylansøgere en værdig ventetid, indhold i hverdagen og samtidig formidle dansk kultur. Det blev til projektet Mens vi venter.

På de to år er der kommet en lang liste af tiltag under projektet, som har det tilfælles, at det handler om at formidle dansk kultur gennem det menneskelige møde.

- Det vigtige for formidlingen har været de personlige relationer ikke pjecer og klasseoplæg. Det er mennesker i krisesituationer, der ikke har det store overskud. Derfor har vi tænkt i kreativ, sjov kulturformidling, der gav dem oplevelser, og vi har været opsøgende, siger projektleder Ahmad Joumaa, kulturformidler på Tønder Bibliotek.

Forståelse begge veje
Desuden har det været et mål med projektets tiltag at bygge bro til lokalsamfundet og lokalbefolkningen ved at skabe kendskab til og sætte ansigt på gruppen af asylansøgere. For eksempel fulgte en gruppe danske gymnasieelever fra Tønder Gymnasium og en gruppe unge asylansøgere hinandens hverdag gennem fire dage. Asylansøgerne har været inviteret til demokraticafé på rådhuset til en snak med lokalpolitikerne om dansk demokrati, og de kunne stille spørgsmål om deres egen situation. Der har været afholdt en Kulturbazar, hvor asylansøgerne mødte de lokale foreninger, og kvindelige asylansøgere har været inviteret til strikkecafé med danske kvinder.

- Underliggende i projektet har været at introducere asylansøgerne for folkebiblioteket. Det er ikke en institution, der findes i de lande, som de kommer fra, men som jo hænger tæt sammen med vores demokratitanke og danske værdier, siger Ahmad Joumaa. Blandt andet har et kursus til uledsagede flygtningebørn med titlen Viden er magt haft til hensigt at motivere børnene til at engagere sig i deres eget liv og skabe læselyst og bruge bøgerne som hjælp til selvhjælp.

Ud af projektet er der også kommet en bog medc interviews med 12 asylansøgere, der giver gode råd til at få det bedste ud af ventetiden, der kan strække sig fra to måneder til flere år.

- Bogen skal både motivere asylansøgere til at deltage i lokalsamfundet, men også gøre de lokale borgere opmærksomme på, hvad det er for et liv, som asylansøgerne har, og hvad de som frivillige kan gøre for at hjælpe.

Metoderne kan bruges igen
Tønder Bibliotek har søgt om midler til at fortsætte projektet Mens vi venter resten af 2019, men projektet har hele tiden været et udviklingsprojekt, hvor tanken er at sætte de bedste metoder i drift.

- For eksempel er det oplagt at bruge de bedste kulturformidlingstiltag til kommunens integrationsborgere, altså dem, der har fået opholdstilladelse i Danmark, siger Ahmad Joumaa.

- Og vi bevarer tilgangen til integration og kulturformidling – at det skal være noget, som vi skaber i samarbejde med frivillige, foreninger, skoler og så videre, så det bliver levende og personligt – med biblioteket som omdrejningspunkt for fællesskaberne.

Delt pris
Tønder Kommunes Biblioteker vinder Bibliotekernes Formidlingspris sammen med eReolen. Kulturminister Mette Bock roser Tønder Kommunes Biblioteker og eReolen for at vise bredden i bibliotekernes tilbud, og at biblioteker stadig er vigtige og relevante mødesteder for brugerne både fysisk og digitalt. »Det er meget prisværdigt«, siger ministeren.

Læs mere om projektet og se de mange tiltag på www.mensviventer.dkSkriv en kommentar