Rapport anbefaler fælles licensforhandlinger og ét bibliotekssystem

02-01-2019 af Anette Lerche
Arbejdsgruppen om fremtidens forskningsbiblioteker anbefaler blandt andet fælles nationale licensforhandlinger samlet under Det Kgl. Bibliotek samt ét fælles bibliotekssystem.
I december 2018 udkom et rapportudkast om fremtidens forskningsbiblioteker, der blev sendt i høring blandt landets universiteter. Her tilsluttede man sig hovedtrækkene i rapporten, så nu skal kulturminister Mette Bock og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers se på den endelige rapports anbefalinger.

Blandt anbefalingerne er, at man flytter licensforhandlingerne af universiteternes e-ressourceporteføljer fra DEFF til Det Kgl. Bibliotek og udvikler en forvaltningsstruktur, der sikrer universiteterne og de øvrige deltagende institutioner indflydelse samt at hensynet til politikker såsom Open Science understøttes.

En anden anbefaling er, at man laver et fælles bibliotekssystem på tværs af universiteterne for at skabe en digital infrastruktur for hele uddannelses- og forskningsbibliotekssektoren i Danmark. Ét fælles bibliotekssystem vil gøre det muligt for brugerne at tilgå universitetsbibliotekernes samlede fysiske og elektroniske materialer og opnå stordriftsfordele, konkluderer arbejdsgruppen.

En tredje anbefaling er fælles fysiske samlinger på tværs af universitetsbibliotekerne, da arbejdsgruppen vurderer, at de fysiske ressourcer ikke udnyttes godt nok i dag, og at et øget udlån vil hæve kvaliteten af universiteternes forskning og undervisning. Arbejdsgruppen beskriver blandt andet, hvordan en ny logistikmodel vil gøre det muligt at indføre flydende samlinger og dermed opnå en effektivisering i forhold til den nuværende fjernlånsmodel. Desuden kan brugerstyret e-bogsindkøb betyde en besparelse.

Arbejdsgruppen peger endelig på, at der på dataområdet opstår nye arbejdsopgaver, hvor bibliotekarer allerede i dag besidder en faglighed og erfaring med data management og metadatering, men at der kan opstå behov for en endnu større specialisering inden for data scientists-området. Arbejdsgruppen forudser blandt andet, at bibliotekarer i fremtiden i højere grad vil komme til at arbejde og indgå i forskningsteam.

BF havde foretræde for arbejdsgruppen i november og har desuden også sendt et skriftligt input.

Rapporten er endnu ikke offentliggjort.

Skriv en kommentar