Perspektivs indhold

Perspektiv udfordrer fagligheden hos bibliotekarer, informationsspecialister og kulturformidlere.

Bibliotekarforbundet er udgiver af Perspektiv på print og web. Redaktionen har en uafhængig redaktionel status i forhold til forbundets hovedbestyrelse og administration.

Den trykte udgave af Perspektiv udkommer 11 gange årligt.

Perspektiv er medlem af Danske Specialmedier.