Hvordan læser du et jobopslag?

Læs stillingsopslaget med de analytiske briller. Afsenderen er ikke bare arbejdspladsen men netop de medarbejdere, der har skrevet opslaget. 

Et stillingsopslag er et kompromis mellem de personer, der sidder i ansættelsesudvalget. Chefen vil gerne se resultater, økonomichefen vil sikre, at man kan finde ud af at styre et budget, kollegaen vil have en, der er hyggelig at tale med til frokosten, og HR-konsulenten er fokuseret på, om man er god til at arbejde i et team.

Hvad er det vigtigst?
Det kan du ikke nødvendigvis læse i stillingsopslaget. Derfor er det en god idé at kontakte arbejdspladsen for at blive klogere på, hvad jobbets primære funktioner er. Husk, at stillingsopslaget er en ønskeseddel og ikke en liste med krav.

Skriv en ansøgning, hvor du viser arbejdsgiveren, at du kan opfylde deres behov. Find de formuleringer i stillingsopslaget, hvor der står, hvilken rolle du skal have, hvilke opgaver du skal løse, og hvilke personer du skal arbejde sammen med. Står der egentlige faglige krav i stillingsopslaget, er det ofte, fordi det er helt afgørende, at ansøgeren besidder specifikke faglige kvalifikationer. Lad ordlyden være en guide til, om det er noget, du kan arbejde videre med.

Ofte er formuleringerne dog meget vage, som fx:  ”Vi ser gerne, at du..” eller ”Du må godt have erfaring med eller interesse for..”. Det skyldes, at arbejdsgiveren gerne vil se et bredt felt af ansøgere. Så er det bare med at byde ind.

De søger en anden profil, men stillingen ser spændende ud
Nogle arbejdsgivere skriver, at de søger bestemte faglige profiler. Det er ofte faglige profiler, de kender i forvejen. Man taler om en Rip-Rap-Rup-effekt; altså at man ansætter personer, som ligner en selv. Kan du se dig selv i stillingen, skal det ikke afholde dig fra at søge. Vær blot opmærksom på, at ansøgning og cv skal forklare den faglige profil, du tilbyder i stedet. Du skal ikke undskylde for det, du ikke er, men forklare hvorfor din profil er lige så god eller bedre. 

Under kontaktoplysningerne står der, at man kan få yderligere information. Hvad mener de?
Hvis du mener din ansøgning alvorligt, er det afgørende, at du kender til den information, de har liggende. Det kan fx være et strategidokument, som skitserer din afdelings fokus de næste tre år. Det kan jo ikke skrives ind i et stillingsopslag, så det skal du selv henvende dig for at få.