Kortlæg kompetencerne

Når du skal skrive en ansøgning og et cv til et job, er det vigtigt, at du ved, hvad du kan. Du skal kunne beskrive dine kompetencer, hvor du har dem fra, og hvordan du vil bruge dem i praksis i det job, du søger. For at lykkes med det, er det godt at vide, hvad kompetencer er, og hvordan du kortlægger dem.

Hvad er kompetencer?

Fra du er helt lille, lærer du at mestre områder af livet og tilegner dig kompetencer. Kompetencer kommer til udtryk i bestemte situationer og er handlingsbaserede. Det betyder, at kompetencer, du har potentiale til at udfolde, først bliver til kompetencer, når du udfører en konkret handling i en konkret situation. Dermed adskiller kompetencerne sig fra kvalifikationer, som i højere grad er noget, du har papir på.

De klassiske kompetenceelementer

Kundskaber, færdigheder, holdninger, vurderinger, beslutningstagning, helhedsorientering og strukturel forståelse er klassiske elementer i kompetencebegrebet. Disse elementer er groft sagt nogle, du tilegner dig på skolebænken og handler om at kunne handle hensigtsmæssigt ud fra den viden og de erfaringer, du har.

Det udvidede kompetencebegreb
Professor og læringsteoretiker Knud Illeris udvider i sin bog 'Kompetence - hvad, hvorfor, hvordan?' (Illeris 2011) kompetencebegrebet med empati, intuition, fleksibiblitet, kreativitet, fantasi, kombinationsevne, kritisk tilgang og modstandspotentiale.

I en tid, hvor forandringer sker hurtigt, er de lige så vigtige på arbejdsmarkedet som de klassiske kompetencer. Og derfor også vigtige at have med, når du søger job.

Kortlæg kompetencerne

Når du skal skrive ansøgning eller i det hele taget har behov for at vide, hvad du kan, er det en god idé at kortlægge kompetencerne. Et redskab, du kan bruge til det, er kompetencelogbogen. Logbogen er delt op i fire felter; aktivitet, funktioner, kompetencer og resultater.

Lidt firkantet kan man sige, at dit cv udgøres af kolonnerne aktivitet og funktioner, mens din ansøgning baserer sig på kompetencer og resultater – sat i forhold til den stilling, du søger. Alt for mange bruger deres ansøgning på at opremse indholdet af de to første kolonner i kompetencelogbogen. Det giver ikke meget mening for arbejdsgiveren, så brug i stedet pladsen på at beskrive dine kompetencer, dine resultater, og hvordan du vil gribe den nye stilling an.

Brug en studiekammerat eller en anden, der kender til din faglighed, til at sparre med dig, når du udfylder din kompetencelogbog.