Ledelse


Ledelse kan læres. Her på siden får du et overblik over, hvad Bibliotekarforbundet skriver om ledelse. Du kan også finde information om, hvor du kan få flere redskaber og mere viden om ledelse.


LederMentorordning

Bibliotekarforbundets tilbud til ledere

Bibliotekarforbundet tilbyder biblioteksledere og andre ledere en lang række serviceydelser:

 • Rådgivning og vejledning i forbindelse med løn- og ansættelsesvilkår, herunder åremålsansættelser og resultatkontrakter
 • Forhandling med arbejdsgivermodpart om bibliotekslederes og mellemlederes (med kompetence til lønforhandling) lønforhold – såvel ved nyansættelse som ved de årlige lønforhandlinger
 • Rådgivning og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af direktørkontrakter og andre chefkontrakter
 • Rådgivning og vejledning i forbindelse med egen fratrædelse, afsked eller seniorpolitiske ordninger
 • Mulighed for at rekvirere Bibliotekarforbundets konsulenter som coach og proceskonsulent ved ønske om udvikling af samarbejdsrelationer
 • Rådgivning og vejledning i forbindelse med organisationsændringer og udarbejdelse af virksomhedsplaner
 • Løndokumentation, statistisk materiale m.v. i forbindelse med forhandling af egen løn for privatansatte ledere
 • Karriererådgivning og kompetenceudvikling
 • Nyhedsbrev om ledelse
 • Morgenmøder for ledere
 • Væksthus for ledelse

 


Nyhedsbrev om ledelse
Hvis du er medlem af Bibliotekarforbundet, kan du abonnere på vores "Nyhedsbrev om ledelse", som udkommer i slutningen af hver måned.

Tilmeld dig her.