Bøger om ledelse

Her finder du en række links til de nyeste bogudgivelser om ledelse

November / December 2018

   

I en tid, hvor medarbejdere mangler motivation og mening i arbejdet, og flere og flere bliver syge af stress og angst, er der behov for ledere, som tilbyder en anden form for ledelse, end den vi kender. I The Mind of the Leader sættes medarbejderne i centrum for organisationens strategi for derigennem at nå de bedste resultater.

   
 
Ledelse gennem organisatoriske ressourcepersoner / Samfundslitteratur. 2018.

af Frode Boye Andersen

1. udgave (2018), 

265 sider
ISBN 9788759329504

Ledelse gennem organisatoriske ressourcepersoner handler om nogle af de mest centrale personer i moderne organisationer og deres ledelse. Bogen belyser den voksende gruppe af særlige organisatoriske ressourcepersoner, som vi kender for deres formelle funktioner som koordinatorer, vejledere, tovholdere, projektansvarlige, fagspecialister, udviklingskonsulenter, mv.   Ledelse gennem organisatoriske ressourcepersoner
Oktober 2018
   

Kampen om fremtiden / Gyldendal Business. 2018.
af Thomas Terney
208 sider
ISBN: 9788702269277

Teknologi er hverken ven eller fjende. Det afgørende er, hvem der bruger kunstig intelligens, og hvad de bruger den til. Kampen om fremtidens magt og markeder er startet, og kunstig intelligens spiller en af hovedrollerne.

Bogen giver en grundig indføring i, hvad kunstig intelligens er, og hvordan den kan bruges.

   Kampen om fremtiden
“Meningsskabelse, organisering og ledelse” af Sverri Hammer og James Høpner.
Saxo. 2014.
239 sider
ISBN: 9788759317884

Introducerer til Karl E. Weick, der er kendt som en af nyere tids største samfundsvidenskabelige karakterer.

Bogen “Meningsskabelse, organisering og ledelse”, der er skrevet af Sverri Hammer og James Høppner, handler om de tre største temaer Weick især har beskæftiget sig med: Organisering, meningsskabelse, strategisk ledelse og forandringsledelse.


   
September 2018
   
 
Kommmunikation, organisation og ledelse / Christian Lima
Hans Reitzel. 248 sider.
ISBN: 9788741201610

Organisationsteori, managementteori og kommunikationsteori er i dag virksomme diskurser i moderne, offentlige organisationer, men ofte leverer de ikke en grundlæggende forståelse af organisationers dynamiske liv. Med Kommunikation, organisation og ledelse tages der udgangspunkt i praksis og måden, hvorpå den sociale organisering sker i organisationen.   Kommunikation, organisation og ledelse
Strategisk ledelse i det offentlige / af Kurt Klaudi Klausen
Gyldendal Business. 365 sider.
ISBN: 9788702162103

Strategisk ledelse er at stille de eksistentielle spørgsmål, tage fremtiden alvorligt og forsøge at foregribe og forme den.

Det er fint nok at knokle med at optimere driften og at skabe en god arbejdsplads med motiverede medarbejdere, men det er langt fra tilstrækkeligt. Den offentlige leder skal sætte sig i spidsen for at skabe en offentlig sektor, der ikke blot er produktiv og effektiv. Lederen skal også formå at nytænke og genopfinde sin organisation.


   
August 2018:    
Ledelsens indvendighed og etik / af Ole Dissing;
DJØF Forlag. 170 sider.
ISBN: 9788757418651

Med den stigende globale, samfundsmæssige og organisatoriske kompleksitet bliver bevidst ledelsesmæssig etik en nødvendighed. Ledelsens indvendighed og etik er mest af alt en bog om ordentlighed. Den beskriver, hvordan etikken opstår og konstrueres, når værdierne taler med den forretningsmæssige virkelighed. På et integreret systemisk og buddhistisk filosofisk grundlag redegør bogen for den organisatoriske virkelighed og hvordan denne kan gentænkes. Den beskriver også med udgangspunkt i det intuitive, hvilke alternative ledelseskompetencer, der er mulige og nødvendige i den nye virkelighed og hvordan disse kan tilføre ånd til måden, hvorpå man driver virksomhed.
 
   Ledelsens indvendighed og etik
Ledelseskrise i konkurrencestaten/ af Lars Bo Kaspersen og Jan Nørgaard Knudsen
DJØF Forlag. 258 sider. 2015.
ISBN: 97887412615468

Den kolde krigs afslutning, en accelererende internationalisering og EU's udvikling har medført en række nye vilkår og udfordringer for den danske velfærdsstat. Nogle iagttagere hævder, at velfærdsstaten de seneste 20-25 år har gennemgået en forvandling hen imod en konkurrencestat, hvor spørgsmålet om at øge Danmarks konkurrencekraft er centralt for velfærdsstatens overlevelse. Disse forandringsprocesser har også konsekvenser for den politiske og administrative ledelse af landet, og derfor er netop ledelsen af den offentlige sektor kommet i fokus, da denne for mange indeholder nøglen til, at velfærdsstaten kan udvikles og overleve.
 
   Ledelseskrise i konkurrencestaten
Juni 2018:    
Ledelsesdilemmaer/ af Rikke Kristine Nielsen, Anne-Mette Hjalager, Henrik Holt Larsen, Frans Bévort, Thomas Duus Henriksen & Signe Vikkelsø
DJØF Forlag. 220 sider.
ISBN: 9788757440829

Et af de vigtigste og mest udfordrende aspekter ved ledelse er evnen til at håndtere dilemmaer, dvs. sejle med intuition og godt sømandskab i den skærgård af komplekse beslutningssituationer, prioriteringer og interessekonflikter, som er rygraden i ledelse. Ledelse kræver valg mellem modsatrettede hensyn og balance mellem fordele og bivirkninger.
 
   Ledelsesdilemmaer
Strategi og styring med effekt, Danske erfaringer/ af Per Nikolaj Bukh (red.) & Karina Skovvang Christensen (red.)
DJØF Forlag. 420 sider.
ISBN: 9788757438628

I alle dele af den offentlige sektor er det centralt at diskutere effekt og nye styringsformer, der sætter fokus på, hvordan der skabes mere værdi for borgerne. Det gælder i særdeleshed i regionerne, hvor værdibaseret sundhed præsenteres som det fremtidige styringsparadigme, og i kommunerne, hvor effekt i stigende grad indgår i analyser, strategier og nye budgetmodeller. Bogen præsenterer elementerne i den ledelsesmæssige infrastruktur for fremtidens velfærdssamfund og giver inspiration til arbejdet med effektbaseret strategi, ledelse og styring i alle dele af den offentlige sektor.
 
   
Maj 2018:    
Oprøret på CBS / af Jens Frøslev Christensen.
Forlaget Samfundslitteratur. 246 sider.
ISBN: 9788759324769

Oprøret på CBS giver en førstehåndsbeskrivelse og analyse af det oprør, som udfoldede sig bag kulisserne på CBS i de første måneder af 2011 og førte til den daværende rektors og bestyrelsesformands afgang. Oprøret på CBS blev i dele af pressen fejlagtigt tilskrevet en ulovlig fusion. Men ledelsen begik ingen ulovligheder, og fusionen var ikke den centrale årsag til oprøret.

   Oproeret på CBS
Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag / af Morten Münster.
Forlaget Gyldendal Business. 1. udgave. 312 sider.
ISBN: 9788702243581

Mennesker i den virkelige verden opfører sig sjældent som de mennesker, vi bygger strategier til. De gør ikke, som vi har planlagt, de skal gøre. Faktisk modarbejder vi menneskets biologi og psykologi, når vi insisterer på, at gode argumenter, brændende platforme, klassisk change management, pjecer, kampagner og fællesmøder er vejen frem. Morten Münster omsætter i "Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag" de seneste 40 års forskning i menneskers adfærd til en lettilgængelig metode i fire trin – og giver en håndsrækning til alle ledere og medarbejdere, som leder efter alternativer til de gængse virkemidler. Men hvad er det for en indsigt, der her er tale om? Svaret er adfærdsdesign. Morten Münster giver dig en evidensbaseret tilgang til at ændre adfærd, og når du har læst Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag, kan du også gøre den til din.

   Jytte fra marketing
Marts 2018:    
At lede efter kompleksitet: Når ledere tager deres erfaringer alvorligt / af Sune Bjørn Larsen og Jesper Gregersen.
Forlaget Mindspace, 2017. 236 sider.
ISBN: 9788793535107

At lede efter kompleksitet er en bog til ledere, der ønsker at tage kompleksiteten i organisationer alvorligt – både som en ledestjerne og som et vilkår, der skal håndteres. Inspireret af Ralph Staceys kompleksitetsteori, der er en stærk stemme mod New Public Management-bølgens styrings- og ledelsestænkning i den offentlige sektor, beskrives kompleksitet både som det, der driver organisationer frem, og som det, der opstår mellem mennesker i organisationer.

   
Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer / af Tina Øllgaard Bentzen.
Djøf Forlag, 2018. 190 sider.
ISBN: 9788757437997

Debatten om, hvordan den offentlige sektor skal styres og ledes kører på fulde drøn i disse år, og i den sammenhæng er begrebet tillid blevet aktuelt. Denne bog handler om, hvad tillidsbaseret styring og ledelse er og om det svære spring fra ambition til praksis. Tilliden er attraktiv, fordi den øger engagement og sænker transaktionsomkostningerne i organisationen. Men tillid hænger også uløseligt sammen med risiko, som kræver en række overvejelser i den offentlige organisation.

   
Feedback og konflikthåndtering - Systemisk anerkendende dialog i teori og praksis / af Lars Borgmann.
Hans Reitzels Forlag, 2018. 150 sider.
ISBN: 9788741261584

I en verden, hvor øgede indre og ydre krav går naturligt hånd i hånd med en lind strøm af forandringer og evige organisatoriske omstillinger og tilpasninger, har vi mere end nogen sinde tidligere i vores sameksistens brug for at kommunikere bedre og mere præcist for at lykkes med vores opgaver. Det gælder uanset om vi taler om jordens fremtid, organisationens korte og langsigtede mål eller det lille teams evne til at trives i det indbyrdes samarbejde.

   
Februar 2018:    
Robust i en uforudsigelig fremtid / af Birgitte Dam Jensen.
Gyldendal Business, 2018. 208 sider.
ISBN: 9788702248753

Denne bog handler både om nedstyrtende fly og gidseltagninger og om, hvordan du bevarer dig selv – dit helbred, din livsglæde, din empati og din handlekraft – i en accelererende og uforudsigelig moderne verden. Her kan vi inspireres og lære af mennesker, der har klaret meget vanskelige situationer, for robust adfærd er grundlæggende den samme, uanset hvilken form for pres og stress, der er tale om. Bogen er baseret på 15 års erfaring i at undervise og træne soldater, skuespillere, medarbejdere, ledere og politikere i at fastholde det bedste og sundeste i sig selv, når de er under pres.

   
Stoicisme og ledelse: At lede og blive ledet / af Troels Engberg-Pedersen.
Akademisk Forlag, 2017. 96 sider.
ISBN: 9788750051596

Hvad er god ledelse? Denne bog besvarer spørgsmålet ved at klone to fremtrædende nordamerikanske ledelsesteoretikere, Henry Mintzberg og Joseph A. Raelin, med antik stoisk filosofi. Bogen argumenterer for nødvendigheden af at udskifte top down-ledelse med ledelse bottom up, der vil vise sig frugtbar både på bundlinjen og i et godt arbejdsliv for alle. Bogen henvender sig til såvel ledere (ikke mindst mellemledere) som alle, der selv bliver ledet.

   
Gør det rigtige rigtigt: Brug din tid som en effektiv leder / af Laura Stack.
Dansk Psykologisk Forlag, 2017. 268 sider.
ISBN: 9788771584936

Tænkning, team-fokus og taktisk arbejde udgør de tre T’er i effektiv – og efficient – virksomhedsledelse. Kunsten er ikke blot at gøre det rigtige, men at gøre det rigtige rigtigt. Det handler om både at være effektiv og efficient. Og det handler både om management og om ledelse. Denne bog er en hyldest til den store, nu afdøde, ledelsesforsker Peter Drucker og et supplement til hans arbejde gennem mere end et halvt århundrede. Laura Stack forsyner hermed den moderne leder med højaktuelle principper for time management på alle organisationsniveauer. 

   
Januar 2018:    
Ledelse og medarbejdere: Samarbejdets psykologi / af Jacob Alsted og Ditte Haslund.
Samfundslitteratur, 2018. 376 sider.
ISBN: 9788759331149

På den ene side er glæden ved at skabe og samarbejde, stoltheden over gode resultater og udfordringen ved at nå nye mål helt afgørende drivkræfter, når mennesker arbejder. Men på den anden side er fænomener som magt og afmagt, konkurrence, ubehag, tvivl og såret selvrespekt lige så almindelige, når mennesker skal samordne aktiviteter og indordne sig under hinanden. Med udgangspunkt i psykodynamiske og systemiske perspektiver behandler forfatterne relationerne mellem ledelse og medarbejdere samt præsenterer begreber og metoder til at forstå og arbejde med dette forhold.

   
Den digitale borger / af Morten Hjelholt og Jannick Schou Hansen.
Hans Reitzels Forlag, 2017. 172 sider.
ISBN: 9788741268125

Digitaliseringen af velfærdsstaten påvirker i større eller mindre grad alle. Men hvad vil det sige at blive gjort til og være en digital borger? Hvilke fortællinger, perspektiver og blikke er der på den digitale borger i dag? Og hvordan håndterer det enkelte individ disse nye forventninger i sin dagligdag? Disse spørgsmål undersøger forfatterne i denne bog ved at sætte fokus på den digitale borger som en grundlæggende ny politisk figur i den danske velfærdsstat.
   
Det brændende engagement: Videnmedarbejderen mellem performancemåling og fællesskab / af Jakob Skov.
Gyldendal Business, 2017. 160 sider.
ISBN: 9788702073393

Hvad sker der med os, når vi i tiltagende grad bliver udsat for målinger og evalueringer? På den ene side tilbyder videnvirksomheden generøst frihed, udfoldelsesmuligheder, identitet, tillid og fællesskab, mens den på den anden side spinder medarbejderen ind i et virvar af performancemålinger og evalueringer der pirker til den iboende usikkerhed og angst for ikke at være god nok, og lukker mulighederne for fællesskabet. Det brændende engagement beskæftiger sig med paradokset mellem performancemåling og fællesskab i videnvirksomheden, hvilket kan have store omkostninger for medarbejderens trivsel.

   
December 2017:    
Eksistentiel ledelse / af Mette Vesterager. 
Hans Reitzels Forlag, 2017. 210 sider.
ISBN: 9788741268866.

Vejen til et stærkere personligt lederskab går først og fremmest gennem en forståelse af den menneskelige eksistens. Eksistentiel filosofi peger på, at vi som mennesker er underlagt nogle grundvilkår som frihed, forbundethed, ensomhed, tid, krop, meningsløshed og død. Det er grundvilkår, der ofte bliver sat på spidsen i ledelse. Eksistentiel ledelse er en guide til at undersøge og forstå, hvordan grundvilkårene påvirker dit konkrete lederskab, og hvem du er som menneske og leder.
   

Tekster til organisationsanalyse / af Tine Murphy og Christian Frankel. Samfundslitteratur, 2017. 577 sider.
ISBN: 9788759327432.

Tekster til organisationsanalyse
samler klassiske og nyere tekster om organisationer. Forfattere som Max Weber, Frederick W. Taylor, James G. March, Edgar H. Schein, Henry Mintzberg og Karl E. Weick indgår mange steder som fast pensum på organisationsfag, og er her de samlet i én bog. Tilsammen tilbyder teksterne afsæt for analyser af en lang række aspekter af organisationer, såsom struktur, kultur, ledelse, beslutningsprocesser, magt og sensemaking. 

   
Iværksætter: Hvad vi lærte af at starte 30 virksomheder / af Mads Faurholt og Lars Tvede.
Gyldendal Business, 2017. 348 sider.
ISBN: 9788702213591.

Mere end 30 virksomheder! Så mange har Lars Tvede og Mads Faurholt stiftet. De to serieiværksættere har nu samlet deres erfaringer i denne bog, der kommer hele vejen rundt om iværksætterlivet. Og giver stof til eftertanke til enhver, der vil begynde eller er begyndt som iværksætter: Hvad man skal vide om sig selv som iværksætter, sin virksomheds ideer og finansiering og om sit team og sin virksomhedskultur.
   
November 2017:    
Beslutningsstrategi: Adfærdsøkonomi som katalysator for vækst / af Sally Khallash.
Djøf Forlag, 2017. 312 sider.
ISBN: 9788757438857.

Denne bog handler om at lære de strategier, der gør det lettere at træffe bedre beslutninger i organisationer. Med afsæt i beslutningsteori, internationale virksomhedscases og strategisk problemløsning skærper bogen bevidstheden om effekterne af vores kognitive biases og peger på, hvordan du kan skabe forbedringer i både strategi og eksekvering.
   
Ledelse i perspektiv II: fra lukkede til åbne organisationer / af Preben Moeslund.
Hans Reitzels Forlag, 2016. 248 sider.
ISBN: 9788741264516.

Organisationer bliver stadig større og med grænser, der via netværk flyder ud i forhold til det omgivende samfund. Derfor handler ledelsesopgaven nu om at holde sammen på organisationen, der bliver løsere koblet internt og fastere koblet til omverdenen. Bogen belyser organisatorisk ledelse på tværs af interne og eksterne skel, og fokus er på emner som ledelse af beslutningsprocesser, kulturel forandring, strategiudvikling, kompetenceudvikling og lærings- og forandringsprocesser.

   
Teori U / af C. Otto Scharmer.
Hans Reitzels Forlag, 2017. 462 sider.
ISBN: 9788741268156.

Teori U beskriver en metode, der på alle niveauer og i alle situationer gør det lettere for os at læne os ind over og krydse skillelinjen. Hvad har helt præcis ændret sig de sidste tyve år? Det forsøger Scharmer at svare på i denne 2. udgave ved at fokusere på forskellige aspekter af et radikalt skred, der bidrager til at omforme vores verden. Til ledere, individer eller grupper, der skaber innovation eller forandring.
   
Oktober 2017:
   

Ledelse og selvforståelse: Kom ud af boksen / af The Arbinger Institute.
Gyldendal Business, 2017. 199 sider.
ISBN: 9788721034276.

Ledelse og selvforståelse er psykologisk i sin indfaldsvinkel til ledelse. Det er ikke kun ens handlinger, der afgør, om man er en god leder, men også ens motiver. De kan være egoistiske, eller de kan sigte efter en empatisk og respektfuld forbindelse til andre, navnlig ens medarbejdere. Hvordan man som leder kan forblive i kontakt med ens indre autentiske forståelse, det er bogens essens.

   
September 2017:    

Robusthed, skrøbelighed og det generøse lederskab  / af
Robusthed er blevet et buzzword. I medier, i stillingsannoncer, blandt headhuntere og i daglig tale. Vi ønsker os robuste ledere og medarbejdere. Men hvad det vil sige at være robust i en arbejdssammenhæng? Og hvilke konsekvenser har kravet om robusthed for den gruppe mennesker, som bedst kan betegnes som skrøbelige? I denne bog analyserer Ole Fogh Kirkeby positive og negative aspekter af henholdsvis robusthed og skrøbelighed, og han opridser herefter idealet om en robust skrøbelighed i lyset af et generøst lederskab – det lederskab, der kan rumme og styrke medarbejderes såvel skrøbelighed som robusthed.

   

Det strategiske lederskab / af Jørgen Lægaard.
Hans Reitzels Forlag, 2017. 422 sider.
ISBN: 9788741269160.

Mellemledere skal lære, forstå og arbejde med strategi, så de kan oversætte den til deres personlige verden og ledelsesstil og derfra starte en integrering af strategien i egen afdeling eller eget team. Med blandingen af teori og praksis dækker bogen både de formelle strategiprocesser og de organisatoriske læringsprocesser. Denne 2. udgave er blandt andet udvidet med uddybende afsnit og case-eksempler, der illustrerer, hvordan de lokale ledere kan tage ansvar og få strategien ført ud i livet.

   

Digitaliseringens paradokser: 12 virksomheders erfaringer med hastig forandring / af Søren Schultz Hansen & Jan Horsager.
Djøf Forlag, 2017. 210 sider.
ISBN: 9788757437140.

Bogen er den første, der med afsæt i dagligdags erfaringer og eksempler fra velkendte danske virksomheder viser, hvordan ledere arbejder med og reflekterer over digitaliseringens mest presserende spørgsmål. Bliv guidet gennem den digitale transformations udfordringer og muligheder, og bliv introduceret til fem paradokser, der er opstået i mødet mellem en gammel, industriel verden og en ny, digital virkelighed.

   
August 2017:    

Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag: Sådan bruger du adfærdsdesign til at skabe forandringer i den virkelige verden / af Gyldendal Business, 2017. 208 sider.
ISBN: 9788702243581.

Morten Münster omsætter de seneste 40 års forskning i menneskers adfærd til en lettilgængelig metode i fire trin – og giver en håndsrækning til alle ledere og medarbejdere, som leder efter alternativer til de gængse virkemidler. Svaret er adfærdsdesign.

   

Den blinde vinkel: Lederens største udfordring / af Gyldendal Business, 2017. 176 sider.
ISBN: 9788702218787.

Havner du indimellem i situationer, hvor det føles, som om du er omgivet af idioter? Mennesker, som misforstår og modarbejder dig. Så er der hjælp at hente i Den blinde vinkel. Midlet er den rette indstilling. I de fleste situationer bidrager vi med noget, som vi selv er blinde for – nemlig vores egen indstilling, som meget vel kan være problemets kerne.

   

Projektsucces: Hvad enhver leder bør vide om projekter og projektledelse / af Erling S. Andersen & Pernille Eskerod.
Djøf Forlag, 2017. 186 sider.
ISBN: 9788757437799.

Mere end en fjerdedel af al aktivitet i samfundet er projektarbejde. De allerfleste private og offentlige virksomheder kører et eller flere projekter samtidig. Nogle virksomheder er til og med helt projektbaserede. Derfor skal enhver leder af en virksomhed forstå, hvad et projekt er, og hvad projektarbejde indebærer, og hvordan virksomheden kan bruge projektarbejdsformen for at udvikle virksomheden i den ønskede retning. Denne bog præsenterer dét, en leder bør vide om projekter og projektledelse.

   
Juni 2017:     
Forandringslederens håndbog / af Tina Ebler, Søren Brandi og Anders Nørgaard.
Gyldendal Business, 2017. 160 sider.
ISBN: 9788702234220.

En håndbog, der hjælper alle ledere med at styre sikkert gennem forandringsopgavens mange faser. Forfatterne viser, hvordan man sætter sig ind i og planlægger forandringsprocessen samt griber mulighederne og håndterer udfordringerne undervejs. De giver også redskaber til at evaluere og lære af processens successer og fejltrin, så forandringskompetencen i organisationen øges.
   
     
Organisationer i arbejde / af Peter Holdt Christensen.
Akademisk Forlag, 2017. 400 sider.
ISBN: 9788750050902.

Denne bog introducerer læseren for teorier om organisationer. Få viden om, hvordan arbejdet i organisationer bedst muligt understøttes, planlægges og udføres.
   
Den kritiske leder / af Karsten Mellon (red.).
Dafolo, 2017. 184 sider.
ISBN: 9788771604184.

At forholde sig refleksivt og kritisk til sig selv og sine omgivelser – at kunne gå distancen i moderne ledelse – det er essensen ved den kritiske leder. Denne antologis 11 artikler tilbyder ledere og andre interesserede i såvel private som offentlige virksomheder indblik i, hvordan man griber ledelse langt mere refleksivt og kritisk an, end de klassiske ledelsesidealer tilskynder til. 
   
     

9788771603293
9788771603293
Oktober 2017:
   

Ledelse og selvforståelse: Kom ud af boksen / af The Arbinger InstituteGyldendal Business, 2017. 199 sider.

ISBN: 9788721034276.

Ledelse og selvforståelse er psykologisk i sin indfaldsvinkel til ledelse. Det er ikke kun ens handlinger, der afgør, om man er en god leder, men også ens motiver. De kan være egoistiske, eller de kan sigte efter en empatisk og respektfuld forbindelse til andre, navnlig ens medarbejdere. Hvordan man som leder kan forblive i kontakt med ens indre autentiske forståelse, det er bogens essens.

   
September 2017:  
Oktober 2017:
   

Ledelse og selvforståelse: Kom ud af boksen / af The Arbinger InstituteGyldendal Business, 2017. 199 sider.

ISBN: 9788721034276.

Ledelse og selvforståelse er psykologisk i sin indfaldsvinkel til ledelse. Det er ikke kun ens handlinger, der afgør, om man er en god leder, men også ens motiver. De kan være egoistiske, eller de kan sigte efter en empatisk og respektfuld forbindelse til andre, navnlig ens medarbejdere. Hvordan man som leder kan forblive i kontakt med ens indre autentiske forståelse, det er bogens essens.

   
September 2017: