Ledermentorordning

Er du ny leder – så få dig en mentor.

LederMentorordning 

BF tilbyder nu igen sammen med Dansk Psykologforening (DP) og Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) en mentorordning for medlemmer, der er relativt nye i deres første lederjob og hvor mentorerne er lidt mere erfarne ledere. Ordningen har været en succes og til efteråret starter det næste hold mentorer og mentees.

100 % af dem, som har deltaget i ledermentorordningen, anbefaler det til andre.

Både mentorer og mentees har fået noget ud af ordningen. Et par nedslag i evalueringerne fra KS og DP viser for eksempel at:

  • 80 % af mentorerne er helt eller overvejende enige i, at de har udviklet deres kompetencer inden for sparring, dialog, coaching med videre.
  • Forløbet har betydet, at 100 % af mentorerne har reflekteret over egen ledelsesrolle.
  • Små 90 % af menteesene er helt eller overvejende enige i, at de har udviklet sig som ledere og at de er blevet hjulpet til at håndtere konkrete udfordringer bedre.

Ledermentorforløbet starter igen i foråret 2017 og varer et år og skydes i gang med et startmøde i marts 2017. Matchningen af mentorer og mentees sker i et samarbejde mellem Dansk Psykolog Forening, Forbundet Kommunikation og Sprog, og Bibliotekarforbundet. I får råd og værktøjer til forløbet. 

Hvem kan blive mentee?
Ønsker du at blive mentee, er det eneste krav, at du er relativt ny som leder (har været leder under tre år), og at du har personaleansvar og/eller repræsenterer ledelsessiden.

Hvem kan blive mentor?

Ønsker du at blive mentor, skal du have været leder i mere end tre år som formel leder eller chef, og at du repræsenterer ledelsessiden.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig mentorordningen ved at udfylde det matchskema, der findes på vores hjemmeside, og sende det til bp@bf.dk senest den 15. januar 2017.

Er du interesseret i at høre mere om ordningen, er du meget velkommen til at kontakte forhandlingschef Bruno Pedersen i Bibliotekarforbundet: bp@bf.dk eller på telefon 38 38 06 10.

Alle, der tilmelder sig, vil få besked om, om det har været muligt at finde en person, der matcher deres behov, medio/ultimo september. Alle deltagere vil blive inviteret til et opstartsmøde.

Læs mere her: