Mere viden om ledelse

www.lederweb.dk finder du frit tilgængelig ledelsesviden målrettet ledere i regioner og kommuner. Pt. er der over 1000 konkrete værktøjer, den nyeste viden, aktuelle bøger, kurser m.m.

Bibliotekarforbundet medvirker til udarbejdelse af disse værktøjer ved deltagelse i bl.a. Væksthus for ledelse, der finansieres af overenskomstmidler. Bibliotekarforbundet ønsker med dette arbejde at give dig mulighed for at du kan hjælpe dig selv på vej i eget ledelsesprojekt.

Du kan eksempelvis læse om:

Karriereplanlægning
Om hvordan du bedre kan træffe valg, der leder i den retning, du gerne vil.

Ledelsesevaluering
At blive evalueret kan være din mulighed for at udvikle dig som leder.

Ledernetværk
En mulighed for at trække på andres erfaringer og bryde rollen som den ensomme leder.

Lederrollen
Din rolle i krydsfeltet mellem medarbejdere, kolleger og overordnede.

Ny leder
Om hvordan du kommer helskindet igennem den første tid som ny leder.

Stress og ledelse
Som leder er du i fare for at blive offer for stress - men du kan aktivt forebygge din egen stress.