Tilbud til ledere og mellemledere

Bibliotekarforbundet tilbyder biblioteksledere og andre ledere en lang række serviceydelser:

 • Rådgivning og vejledning i forbindelse med løn- og ansættelsesvilkår, herunder åremålsansættelser og resultatkontrakter
 • Forhandling med arbejdsgivermodpart om bibliotekslederes og mellemlederes (med kompetence til lønforhandling) lønforhold – såvel ved nyansættelse som ved de årlige lønforhandlinger
 • Rådgivning og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af direktørkontrakter og andre chefkontrakter
 • Rådgivning og vejledning i forbindelse med egen fratrædelse, afsked eller seniorpolitiske ordninger
 • Mulighed for at rekvirere Bibliotekarforbundets konsulenter som coach og proceskonsulent ved ønske om udvikling af samarbejdsrelationer
 • Rådgivning og vejledning i forbindelse med organisationsændringer og udarbejdelse af virksomhedsplaner
 • Løndokumentation, statistisk materiale m.v. i forbindelse med forhandling af egen løn for privatansatte ledere
 • Karriererådgivning og kompetenceudvikling
 • Nyhedsbrev om ledelse
 • Morgenmøder for ledere
 • Væksthus for ledelse

Fokus på mellemlederen

Bibliotekarforbundet har i øjeblikket fokus på at igangsætte initiativer, der kan være med til at kompetenceudvikle gruppen af mellemledere. En arbejdsgruppe nedsat af hovedbestyrelsen er kommet med bud på, hvilke initiativer det kan være relevant at sætte i gang. Det drejer sig blandt andet om arrangementer, mentorordninger, netværk, bedre rådgivning og mere information.

Du kan læse mere om de forskellige initiativer, som omvejes, i en rapport fra arbejdsgruppen.


Karriererådgivning

Bibliotekarforbundet tilbyder dig individuel rådgivning og sparring om din karriere.

Læs mere om karriererådgivning