Overenskomstforhandlinger 2015

Overenskomsterne for stat, kommuner og regioner skal fornyes pr. 1. april 2015.

På Bibliotekarforbundets hjemmeside kan du løbende følge med i arbejdet med udtagelse af krav samt de kommende forhandlinger i forbindelse med fornyelsen af de offentlige overenskomster: OK15. 


Resultatet af urafstemningen om overenskomstresultatet 2015
Resultatet af Bibliotekarforbundets vejledende urafstemning om overenskomstresultatet 2015 på det kommunale, regionale og det statslige område.

Stemmefordelingen:

  • JA: 89,0 % (1.366 stemmer)
  • NEJ: 6,4 % (98 stemmer)
  • Blanke stemmer: 4,6 % (70 stemmer)

Der afgivet 1.534 stemmer, hvilket svarer til en stemmeprocent på 54,3 %.

Til sammenligning var der urafstemningen i forbindelse med overenskomstresultatet i 2013 en stemmeprocenten på 40,7 %.

Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse har på sit møde den 25. marts 2015 godkendt overenskomstresultatet.