Overenskomstforhandlinger 2018

Overenskomsterne for stat, kommuner og regioner skal fornyes pr. 1. april 2018.

Her på bf.dk kan du løbende følge med i arbejdet med udtagelse af krav samt de kommende forhandlinger i forbindelse med fornyelsen af de offentlige overenskomster: OK18.